Download Print this page

HP Version 3.0 User Manual: Felsökning

Hewlett-packard webcam user's guide.
Hide thumbs

Advertisement

Felsökning
Problem
Bilden är suddig
Jag kan inte ta en bild
Ansiktsspårningen är alltför
långsam eller alltför snabb
Det finns streck som stör bilden
Inställningsfliken Avancerat
försvann
Jag kan inte nå inställningarna på
fliken Bild
Behöver du fortfarande hjälp? Se garantin som medföljde din webcam för supporttelefonnummer och information
om webbplatsen.
Lösning
Rotera fokusringen för att få bilden i fokus.
Du måste öppna programmet HP Photosmart Essential och välja alternativet Från
skanner innan du tar en bild. Se
Justera inställningen Spårningshastighet på fliken Avancerat i dialogrutan
Egenskaper. Se
Använda ansiktsspårning
Välj en annan Flimmerinställning på fliken Bild i dialogrutan Egenskaper. Se
Justera bildinställningar
för information.
Minska inställningen Utmatningsstorlek på fliken Strömformat i dialogrutan
Egenskaper. Inställningsfliken Avancerat finns inte tillgänglig när Utmatningsstorlek är
större än 640 x 480. Se
Justera inställningar för videoström
Minska inställningen Utmatningsstorlek på fliken Strömformat i dialogrutan
Egenskaper. Alternativen på inställningsfliken Bild finns inte tillgängliga när
Utmatningsstorlek är inställd till 1600 x 1200. Se
information.
Ta en bild
för information.
för information.
för information.
Justera inställningar för videoström
HP Webcam Användarhandbok
för
97

Advertisement

   Related Manuals for HP Version 3.0

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: