Download Print this page

HP Version 3.0 User Manual: Justera Avancerade Inställningar

Hewlett-packard webcam user's guide.
Hide thumbs

Advertisement

9
(Valfritt) Klicka på Spara som för att lagra dina inställningar och ge dem ett namn så att du kan använda
dem igen senare.
10
Klicka på OK.
OBS! När du vill använda inställningar du sparat tidigare väljer du Ladda och sedan markerar du det namn du
tilldelat inställningarna. Välj Standard för att återställa fabriksinställningarna.
Justera avancerade inställningar
1
I ArcSoft VideoImpression eller HP Photosmart Essential
klickar du på Inställningar eller Settings.
2
Klicka på fliken Avancerat.
3
Markera en av följande inställningar:
Inaktivera stänger av Ansiktsspårning, Manuell
zoom, Mask och Jämn bakgrund.
Ansiktsspårning ställer in kameran så att den
följer ditt ansikte när du rör dig. Se
ansiktsspårning
Med Manuell zoom kan du styra zoomnivåer och -
riktningar.
Mask döljer ansiktet i mitten av bilden.
Jämn bakgrund jämnar ut kanterna i bakgrunden
bakom det centrala ansiktet.
4
(Valfritt) Markera kryssrutan Bredskärm för att lägga
till en mörk kant över och under bilden.
5
(Valfritt) Markera kryssrutan Video av för att stänga av videosignalen. Skärmen blir mörk när du markerar
den här rutan.
6
Klicka på OK.
96
HP Webcam Användarhandbok
Använda
för mer information.

Advertisement

   Related Manuals for HP Version 3.0

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: