Download Print this page

HP Version 3.0 User Manual Page 86

Hewlett-packard webcam user's guide.
Hide thumbs

Advertisement

Copyright © 2006–2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Informasjonen i denne kan bli endret uten varsel.
De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er inkludert i garantierklæringen som følger
med slike produkter og tjenester. Ingenting her skal tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller mangler i denne håndboken.
Produktregistrering
Registrering er raskt, enkelt og gir: e-postoppdateringer med opplysninger om produktforbedringer,
de siste brukerstøttemeldingene og aktuelle driveroppdateringer for produktet/ene dine.
For raskere hjelp bør du registrere ditt nyinnkjøpte produkt på
https://register.hp.com

Advertisement

   Related Manuals for HP Version 3.0

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: