Download Print this page

HP Version 3.0 User Manual: Justera Allmänna Inställningar; Justera Bildinställningar

Hewlett-packard webcam user's guide.
Hide thumbs

Advertisement

Justera allmänna inställningar
1
I ArcSoft VideoImpression eller HP Photosmart Essential
klickar du på Inställningar eller Settings.
2
Klicka på fliken Allmänt.
3
Dra skjutreglagen för att justera nivåerna för Ljusstyrka,
Kontrast, Gamma, Mättnad och Skärpa.
4
(Valfritt) Klicka på Spara som för att lagra dina
inställningar och ge dem ett namn så att du kan använda
dem igen senare.
5
Klicka på OK.
OBS! När du vill använda inställningar du sparat tidigare
väljer du Ladda och sedan markerar du det namn du
tilldelat inställningarna. Välj Standard för att återställa
fabriksinställningarna.
Justera bildinställningar
1
I ArcSoft VideoImpression eller HP Photosmart Essential
klickar du på Inställningar eller Settings.
2
Klicka på fliken Bild.
3
Under Vit balans markerar du kryssrutan Automatiskt
om du vill att programvaran automatiskt ska identifiera
färgnivåer eller avmarkera rutan och dra skjutreglaget
om du vill justera färgnivåerna manuellt.
4
Under Exponering markerar du kryssrutan Automatiskt
om du vill att programvaran automatiskt ska identifiera
optimal slutarhastighet eller avmarkera rutan och dra
skjutreglaget om du vill justera hastigheten manuellt.
5
Under USB-bandbredd markerar du Automatiskt om
du vill att programvaran automatiskt ska identifiera den
optimala hastigheten. Om du behöver dela USB-resurser
mellan olika tillbehör, markera då en specifik
hastighetsgräns för webcamresurserna.
6
Under Spegling indikerar du om du vill rotera bilden
genom att markera rutorna Vågrätt och Lodrätt.
7
Under Spotlight markerar du På för att slå på webcamlysdioden eller Av för att stänga av den.
8
Under Flimmer markerar du Utomhus om du befinner dig utomhus eller om du bara använder naturlig
ljussättning. Markera 50Hz om du befinner dig utanför Nordamerika, markera 60Hz om du befinner dig
inom Nordamerika.
HP Webcam Användarhandbok
95

Advertisement

   Related Manuals for HP Version 3.0

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: