Download Print this page

HP Version 3.0 User Manual: Svenska; Välkommen; Overview

Hewlett-packard webcam user's guide.
Hide thumbs

Advertisement

Välkommen

Overview

Gratulerar till inköpet av en av följande produkter:
HP VGA-webcam med unik LCD-klämma
HP-webcam med 2 megapixlar
I den här handboken visar vi hur du använder den nya webcam för att spela in videor,
hålla videokonferenser, ta bilder och justera inställningarna i webcam.
1
2
3
1
Knapp för ögonblicksbild
2
Främre lysdiod
3
Fokusring
4
Borttagbar LCD-klämma
5
Inbyggd mikrofon
6
USB-kontakt

Svenska

6
5
4
HP Webcam Användarhandbok
91

Advertisement

   Related Manuals for HP Version 3.0

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: