Download Print this page

HP Version 3.0 User Manual: Kasvojen Seurannan Käyttäminen; Videovirta-asetusten Muuttaminen

Hewlett-packard webcam user's guide.
Hide thumbs

Advertisement

Kasvojen seurannan käyttäminen
1
Valitse ArcSoft VideoImpressionissa tai HP Photosmart
Essentialissa Settings (Asetukset).
2
Valitse Lisäasetukset-välilehti.
3
Katso web-kameraan muutaman sekunnin ajan, jotta
ohjelmisto tunnistaa kasvonpiirteesi.
4
Valitse Kasvojen seuranta.
5
(Valinnainen) Muuta Seurantanopeus-asetusta.
6
(Valinnainen) Ota tämä ominaisuus käyttöön valitsemalla
Kuva kuvassa -valintaruutu. Valitse kuvan sijainti. Jos
haluat tarkastella seurantaominaisuuden polttopistettä,
valitse Seurantalinja-valintaruutu.
7
Valitse OK.

Videovirta-asetusten muuttaminen

1
Valitse ArcSoft VideoImpressionissa tai HP Photosmart
Essentialissa Format (Muoto).
2
Muuta ruutujen määrää sekunnissa valitsemalla
Kuvataajuus.
3
Muuta värien määrää valitsemalla Väritia/pakkaus.
Tiedostokoko pienenee, kun valitaan vähemmän värejä.
4
Muuta kuvan kokoa valitsemalla Näyttökoko.
5
Valitse OK.
HUOMAUTUS: Jos näyttökoko on suurempi kuin
640×480, Asetukset-valintaikkunan Lisäasetukset-
asetuksia ei voi muuttaa.
104
HP Webcam -käyttöopas

Advertisement

   Related Manuals for HP Version 3.0

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: