Download Print this page

HP Version 3.0 User Manual Page 6

Hewlett-packard webcam user's guide.
Hide thumbs

Advertisement

vi
HP Webcam User's Guide
Norsk ....................................................................................................81
Velkommen..........................................................................................................81
Oversikt ..............................................................................................................81
Videoopptak ........................................................................................................82
Starte en videokonferanse .....................................................................................82
Ta et bilde ...........................................................................................................83
Justere webkamerainnstillingene .............................................................................83
Justere fokus....................................................................................................83
Bruke ansiktssporing ........................................................................................84
Justere videoflytinnstillinger ...............................................................................84
Justere generelle innstillinger .............................................................................85
Justere bildeinnstilinger.....................................................................................85
Justere avanserte innstillinger ............................................................................86
Feilsøking ............................................................................................................87
Svenska ................................................................................................91
Välkommen..........................................................................................................91
Overview ............................................................................................................91
Spela in video......................................................................................................92
Starta videokonferens............................................................................................92
Ta en bild............................................................................................................93
Justera inställningarna för webcam .........................................................................93
Justera fokus ...................................................................................................93
Använda ansiktsspårning..................................................................................94
Justera inställningar för videoström ....................................................................94
Justera allmänna inställningar ...........................................................................95
Justera bildinställningar ....................................................................................95
Justera avancerade inställningar........................................................................96
Felsökning ...........................................................................................................97
Suomi ..................................................................................................101
Tervetuloa..........................................................................................................101
Yleiskuvaus ........................................................................................................ 101
Videon tallentaminen .......................................................................................... 102
Videokokouksen aloittaminen ............................................................................... 102
Kuvan ottaminen ................................................................................................ 103
Web-kameran asetusten muuttaminen ................................................................... 103
Tarkennuksen muuttaminen ............................................................................. 103
Kasvojen seurannan käyttäminen..................................................................... 104
Videovirta-asetusten muuttaminen .................................................................... 104
Yleisten asetusten muuttaminen ........................................................................ 105
Kuva-asetusten muuttaminen ............................................................................ 105
Lisäasetusten muuttaminen .............................................................................. 106
Vianetsintä ........................................................................................................ 107

Advertisement

   Related Manuals for HP Version 3.0

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: