Download  Print this page

Қазақша - Kenwood KAX93.A0ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Қазақша
Алдыңғы беттегі суреттерді қараңыз
Қауіпсіздік
Осы нұсқаулықтарды мұқият
оқыңыз және келешекте
пайдалануға сақтаңыз.
Барлық орауышты және белгілерін
алып тастаңыз.
Бөлшектерді бекітпес не алып
тастамас бұрын, пайдаланылмаған
кезде және тазалау алдында
құралды өшіріп, сымын
ажыратыңыз.
Құралды пайдаланып жатқанда
назарсыз қалдырмаңыз.
Саусақтарыңызды жылжымалы
бөлшектерден және саптамадағы
саңылаулардан алыс ұстаңыз.
Роликтер арасына металл немесе
үшкір нысандар салуға болмайды.
Зақымдалған саптаманы және/
немесе құрылғыны ешқашан
пайдалануға болмайды.
Осы саптаманы пайдалану алдында
бос тауарлар және киім бекітілгенін
тексеріңіз.
Саптаманы бұрыс пайдалану
жарақатқа әкелуі мүмкін.
Құрылғыңызды жиекке жақын
жерде немесе көлемі жағынан
кішірек болған беткейде жұмыс
істетпеңіз немесе саптамасы
салынған кезде оған артық күш
түсірмеңіз, себебі бұл құрылғының
тұрақсызданып, аударылып кетуіне,
солайша жарақат алуға себеп
боулы мүмкін.
79

Advertisement

loading