Download  Print this page

Suomi - Kenwood KAX93.A0ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Suomi

Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki, jotta näet kuvitukset
Turvallisuus
Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne
myöhempää tarvetta varten.
Poista pakkauksen osat ja mahdolliset
tarrat.
Katkaise virta ja irrota pistoke
sähköpistorasiasta ennen osien
irrottamista, käytön jälkeen ja ennen
puhdistamista.
Älä koskaan jätä laitetta valvomatta,
kun se on toiminnassa.
Pidä sormet loitolla liikkuvista osista
ja lisälaitteen aukoista.
Älä työnnä metallisia tai teräviä
esineitä telojen väliin.
Älä koskaan käytä viallista laitetta tai
lisävarustetta.
Kiinnitä aina irtonaiset osat ja löysät
vaatteet ennen tämän laitteen käyttämistä.
Lisälaitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa
loukkaantumisen.
Älä käytä laitetta lähellä työtason
reunaa tai jos johto roikkuu työtason
reunan yli. Älä käytä voimaa
asettaessasi laitteen paikalleen.
Muutoin kone voi muuttua
epävakaaksi ja kaatua, jolloin voi
aiheutua loukkaantuminen.
49

Advertisement

loading