Download  Print this page

Magyar - Kenwood KAX93.A0ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Magyar

A használati utasítás ábrái az első oldalon láthatók - olvasás közben hajtsa ki
ezt az oldalt
Első a biztonság
Alaposan olvassa át ezeket az
utasításokat és őrizze meg későbbi
felhasználásra!
Távolítson el minden
csomagolóanyagot és címkét!
A részegységek fel- és leszerelése
előtt, használaton kívül vagy tisztítás
előtt kapcsolja ki a készüléket és
húzza ki a hálózati csatlakozót.
Működés közben ne hagyja a
készüléket felügyelet nélkül.
Tartsa távol ujjait a tartozék mozgó
alkatrészeitől és nyílásaitól.
Soha ne helyezzen fémtárgyat vagy
éles tárgyat a hengerek közé.
Soha ne használjon sérült tartozékot
és/vagy készüléket.
A tartozék használata előtt mindig
helyezze biztonságba az elöl hagyott
tárgyakat és ruházatot.
A tartozék helytelen használata
balesetet okozhat.
Ne működtesse a készüléket a
munkafelület szélén és ne gyakoroljon
nyomást a felszerelt tartozékokra,
mert a készülék instabillá válhat és
felborulhat vagy leeshet a földre, és
sérülést okozhat.
63

Advertisement

loading