Download  Print this page

Polski - Kenwood KAX93.A0ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Polski

Przed czytaniem prosimy roz¢o¯yç pierwszå stronë, zawierajåcå ilustracje
Bezpieczeństwo obsługi
Przeczytać uważnie poniższą
instrukcję i zachować na wypadek
potrzeby skorzystania z niej w
przyszłości.
Usunąć wszelkie materiały
pakunkowe i etykiety.
Przed zakładaniem i zdejmowaniem
części, po zakończeniu pracy oraz
przed czyszczeniem należy zawsze
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
z gniazda zasilającego.
Włączonego urządzenia nie wolno
zostawiać bez nadzoru.
Nie zbliżać palców do obracających
się części urządzenia ani do otworów
w przystawce.
Pomiędzy wałki nie wolno
wkładać metalowych ani ostrych
przedmiotów.
Nigdy nie korzystać z uszkodzonej
przystawki ani urządzenia.
Podczas obsługi przystawki
zabezpieczyć luźne przedmioty i
części garderoby.
Stosowanie przystawki w sposób
niezgodny z przeznaczeniem może
grozić wypadkiem.
Nie użytkować urządzenia stojącego
przy krawędzi blatu lub wystającego
poza blat ani nie obsługiwać
zamontowanej na urządzeniu
przystawki przy użyciu zbyt dużej
siły, ponieważ może to spowodować
68

Advertisement

loading