Download  Print this page

Dansk - Kenwood KAX93.A0ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Dansk

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med
illustrationerne ud
Sikkerhed
Læs denne brugervejledning nøje og
opbevar den i tilfælde af, at du får
brug for at slå noget op i den.
Fjern al emballage og mærkater.
Sluk, og tag stikket ud inden
påsætning eller aftagning af dele, når
det ikke er i brug og inden rengøring.
Efterlad aldrig apparatet uden opsyn,
når det er i drift.
Hold fingre væk fra dele i bevægelse
samt åbningerne på tilbehøret.
Indfør aldrig metal eller skarpe
genstande mellem rullerne.
Brug aldrig beskadiget tilbehør og/
eller køkkenmaskine.
Sørg altid for at løse dele og tøj er
holdt væk, før tilbehøret tages i brug.
Misbrug af dit tilbehør kan resultere i
personskade.
Brug ikke apparatet nær kanten eller
placeret ud over bordet, og tryk ikke
hårdt på det påsatte tilbehør, da
dette kan medføre, at enheden kan
blive ustabil og vælter. Dette kan
resultere i personskade.
37

Advertisement

loading