Download  Print this page

Nederlands - Kenwood KAX93.A0ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen. Op deze
Veiligheid
Lees deze instructies zorgvuldig
door en bewaar ze voor toekomstig
gebruik.
Verwijder alle verpakking en labels.
Zet de machine altijd uit en haal de
stekker uit het stopcontact voordat
u hulpstukken bevestigt of loshaalt,
indien niet in gebruik en voordat u de
machine schoonmaakt.
Laat het apparaat nooit onbeheerd
terwijl het aan staat.
Houd uw vingers uit de buurt van
bewegende delen en de openingen in
het hulpstuk.
Steek nooit metalen of scherpe
voorwerpen tussen de rollen.
Gebruik nooit een beschadigd
hulpstuk en/of apparaat.
Maak losse artikelen en kleding altijd
vast, voordat u dit hulpstuk gebruikt.
Als u het hulpstuk verkeerd gebruikt,
kan dit lichamelijk letsel veroorzaken.
Gebruik de machine niet aan of over
de rand van het werkoppervlak en
zet niet te veel druk op het hulpstuk
als het bevestigd is, aangezien het
apparaat dan onstabiel kan worden
en kan omvallen, wat letsel kan
veroorzaken.

Nederlands

manier zijn de afbeeldingen zichtbaar
7

Advertisement

loading