Download  Print this page

Latviešu - Kenwood KAX93.A0ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Latviešu
Lūdzu, atlociet ilustrācijas pirmajā lapā
Drošība
Rūpīgi izlasiet šos norādījumus un
saglabājiet nākotnes vajadzībām.
Noņemiet visus iesaiņojuma
materiālus un uzlīmes.
Izslēdziet un atvienojiet no
elektrotīkla, pirms uzstādāt vai
noņemat detaļas, kad ierīce netiek
lietota un pirms tīrīšanas.
Nekādā gadījumā neatstājiet ierīci
bez uzraudzības, kad tā darbojas.
Sargājiet pirkstus no kustīgām
detaļām un papildpiederumu
atverēm.
Nekādā gadījumā neievietojiet metāla
vai asus priekšmetus starp veltņiem.
Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu
papildpiederumu un/vai ierīci.
Pirms papildpiederuma lietošanas
vienmēr pārliecinieties, ka vaļīgas
drēbes nenokarājas.
Papildpiederuma nepareiza lietošana
var izraisīt traumas.
Nedarbiniet ierīci pie virsmas malas
vai tā, ka tā karājas pāri virsmai,
un nespiediet papildpiederumu ar
spēku, to uzstādot, jo ierīce var
kļūt nestabila un apgāzties, izraisot
traumas.
110

Advertisement

loading