Download  Print this page

Lietuvių - Kenwood KAX93.A0ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Lietuvių
Prašome išskleisti pirmame puslapyje esančias iliustracijas
Sauga
Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas
ir išsaugokite ateičiai.
Išimkite iš pakuotės, nuimkite visas
etiketes.
Prieš įdėdami ir išimdami dalis,
išjunkite ir ištraukite maitinimo
laido kištuką iš elektros lizdo, kai
nenaudojate arba prieš valymą.
Niekada nepalikite veikiančio
prietaiso be priežiūros.
Laikykite savo pirštus toliau nuo
judančių dalių ir priedo angų.
Niekada nedėkite metalinių arba
aštrių daiktų tarp velenėlių.
Niekada nenaudokite sugedusio
priedo ir (arba) prietaiso.
Prieš naudodami priedą visuomet
užtikrinkite, kad palaidi daiktai ir
drabužiai yra saugioje padėtyje.
Netinkamai naudodami priedą galite
susižeisti.
Nenaudokite įrenginio prie darbinio
paviršiaus krašto arba pakabintą
virš jo, taip pat nenaudokite jėgos
dirbdami su priedu, nes dėl to
įrenginys gali tapti nestabilus arba
nukristi ir taip sukelti traumą.
105

Advertisement

loading