Download  Print this page

Norsk - Kenwood KAX93.A0ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Norsk

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
Sikkerhet
Les nøye gjennom denne
bruksanvisningen og ta vare på den
slik at du kan slå opp i den senere.
Fjern all emballasje og eventuelle
merkesedler.
Slå av og trekk ut støpselet før du
setter på eller fjerner deler, når den
ikke brukes og før rengjøring.
Ikke gå fra hurtigmikseren når den er
i bruk.
Hold fingrene unna bevegelige deler
og åpningene på tilbehøret.
Du må aldri sette inn skarpe
gjenstander eller metallgjenstander
mellom kjevlene.
Ikke bruk skadet tilbehør og/eller maskin.
Sørg alltid for at løse gjenstander
og klær er festet før du bruker dette
tilbehøret.
Feil bruk av tilbehøret kan forårsake
personskader.
Apparatet må ikke brukes nær
kanten eller mens det henger over
arbeidsflaten. Det må ikke brukes kraft
på tilbehøret mens det er tilkoblet.
Dette kan gjøre enheten ustabil slik at
den velter og forårsaker skade.
45

Advertisement

loading