Download  Print this page

Advertisement

Paskirtis
Šis įkroviklis skirtas įkrauti „Siemens" klausos aparatus.
Perskaitykite šias vartotojo instrukcijas ir laikykitės jų, kad
išvengtumėte sužalojimų ar nepažeistumėte įkroviklio ir
klausos aparato.
Simboliai:
Įsidėmėkite informaciją, pažymėtą įspėjamaisiais simboliais
ĮSPĖJIMAS, ATSARGIAI arba PASTABA!
ĮSPĖJIMAS nurodo situaciją, kuri gali sukelti
sužalojimus, ATSARGIAI nurodo situaciją, kuri
gali sąlygoti smulkius ar vidutinius sužeidimus.
PASTABA nurodo galimą nuosavybės žalą.
PASTABA
Informacija ir patarimai, kaip tinkamai naudoti
įrenginį.
Nurodymas. Nurodo veiksmą, kuris turi būti
atliekamas.
Paskirtis
EN
ET
LV
LT
RU
BG
HE
55

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens eCharger

   Related Manuals for Siemens eCharger

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: