Download  Print this page

Advertisement

Вашето зарядно устройство
Вашето зарядно устройство
① Слотове за зареждане с контакти за зареждане
② Кухина за приемателни устройства, LifeTubes, сво-
дове и отливки
③ Светодиоди, указващи функционалните състояния
на зарядното устройство
④ Контакт за електрозахранване
⑤ Електрозахранване със специфични адаптори за
всяка страна
90

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens eCharger

   Related Manuals for Siemens eCharger

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: