Siemens eCharger Manuals

Manuals and User Guides for Siemens eCharger. We have 6 Siemens eCharger manuals available for free PDF download: User Manual, Manual

Siemens eCharger User Manual

Siemens eCharger User Manual (128 pages)

Brand: Siemens | Category: Battery Charger | Size: 5.27 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Your Charger4................................................................................................................................................................
Intended Use 5 Cs5................................................................................................................................................................
Explanation Of Symbols5................................................................................................................................................................
Important Notes 6 Sk6................................................................................................................................................................
Notes For Batteries9................................................................................................................................................................
How To Charge 10 Sl10................................................................................................................................................................
Led Legend10................................................................................................................................................................
Charging And Drying11................................................................................................................................................................
Charger Status13................................................................................................................................................................
Useful Tips For Charging16................................................................................................................................................................
Maintenance And Care 17 De17................................................................................................................................................................
Technical Data18................................................................................................................................................................
Technical Data - Country-specific Power-supply19................................................................................................................................................................
Disposal Information20................................................................................................................................................................
Vaše Nabíječka22................................................................................................................................................................
Předpokládané Použití Cs23................................................................................................................................................................
Vysvětlení Symbolů23................................................................................................................................................................
Důležité Poznámky Sk24................................................................................................................................................................
Poznámky Týkající Se Baterií27................................................................................................................................................................
Jak Postupovat Při Nabíjení 28 Sl28................................................................................................................................................................
Popis Kontrolek28................................................................................................................................................................
Nabíjení A Vysoušení29................................................................................................................................................................
Stav Nabíječky31................................................................................................................................................................
Užitečné Rady Týkající Se Nabíjení34................................................................................................................................................................
Technické údaje36................................................................................................................................................................
Napájení Odpovídající Národním Normám37................................................................................................................................................................
Informace Týkající Se Likvidace38................................................................................................................................................................
Vaša Nabíjačka40................................................................................................................................................................
Určené Použitie Cs41................................................................................................................................................................
Vysvetlenie Symbolov41................................................................................................................................................................
Dôležité Upozornenia Sk42................................................................................................................................................................
Upozornenia Týkajúce Sa Batérií45................................................................................................................................................................
Postup Nabíjania 46 Sl46................................................................................................................................................................
Popis Kontrolky46................................................................................................................................................................
Nabíjanie A Sušenie47................................................................................................................................................................
Stav Nabíjačky49................................................................................................................................................................
Užitočné Tipy Na Nabíjanie52................................................................................................................................................................
Sieťové Napájanie Vhodné Pre Príslušnú Krajinu55................................................................................................................................................................
Informácie O Likvidácii56................................................................................................................................................................
Polnilnik58................................................................................................................................................................
Predvidena Uporaba 59 Cs59................................................................................................................................................................
Razlaga Simbolov59................................................................................................................................................................
Pomembne Opombe 60 Sk60................................................................................................................................................................
Obvestila Za Baterije63................................................................................................................................................................
Kako Polniti 64 Sl64................................................................................................................................................................
Legenda Svetlečih Diod64................................................................................................................................................................
Polnjenje In Sušenje65................................................................................................................................................................
Stanje Polnilnika67................................................................................................................................................................
Uporabni Nasveti Za Polnjenje70................................................................................................................................................................
Tehnični Podatki72................................................................................................................................................................
Tehnični Podatki - Za Državo Specifično Napajanje73................................................................................................................................................................
Informacije Za Odstranjevanje74................................................................................................................................................................
Vaš Punjač76................................................................................................................................................................
Objašnjenje Simbola77................................................................................................................................................................
Napomene U Vezi Baterija81................................................................................................................................................................
Kako Vršiti Punjenje 82 Sl82................................................................................................................................................................
Led Legenda82................................................................................................................................................................
Punjenje I Sušenje83................................................................................................................................................................
Staus Punjenja85................................................................................................................................................................
Korisni Predlozi U Vezi Punjenja88................................................................................................................................................................
Tehnički Podaci90................................................................................................................................................................
Tehnički Podaci - Napajanje Specifično Za Zemlju91................................................................................................................................................................
Informacije O Odlaganju U Otpad92................................................................................................................................................................
Ładowarka94................................................................................................................................................................
Objaśnienie Symboli95................................................................................................................................................................
Informacje Dotyczące Akumulatorów99................................................................................................................................................................
Znaczenie Diod Led100................................................................................................................................................................
Ładowanie I Suszenie101................................................................................................................................................................
Stan ładowarki103................................................................................................................................................................
Przydatne Wskazówki Dotyczące ładowania106................................................................................................................................................................
Konserwacja I Czyszczenie 107 De107................................................................................................................................................................
Dane Techniczne108................................................................................................................................................................
Dane Techniczne - Zasilacz Dostosowany Do Kształtu Gniazda Sieciowego W Danym Kraju109................................................................................................................................................................
Informacje O Utylizacji Urządzenia110................................................................................................................................................................
Ihr Ladegerät112................................................................................................................................................................
Bestimmungsgemäßer Gebrauch Cs113................................................................................................................................................................
Symbolerklärung113................................................................................................................................................................
Wichtige Hinweise Sk114................................................................................................................................................................
Hinweise Für Batterien117................................................................................................................................................................
Der Ladevorgang Sl118................................................................................................................................................................
Led-legende118................................................................................................................................................................
Laden Und Trocknen119................................................................................................................................................................
Status Des Ladegerätes120................................................................................................................................................................
Nützliche Tipps Beim Laden123................................................................................................................................................................
Wartung Und Pflege De124................................................................................................................................................................
Technische Daten125................................................................................................................................................................
Netzteil Mit Länderspezifischen Adaptern126................................................................................................................................................................
Entsorgungshinweis127................................................................................................................................................................

Advertisement

Siemens eCharger Manual

Siemens eCharger Manual (124 pages)

Brand: Siemens | Category: Battery Charger | Size: 0.39 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Your Charger4................................................................................................................................................................
Intended Use 5 En5................................................................................................................................................................
Important Notes6................................................................................................................................................................
Notes For Batteries 9 Et9................................................................................................................................................................
How To Charge10................................................................................................................................................................
Useful Tips For Charging14................................................................................................................................................................
Maintenance And Care 15 Lt15................................................................................................................................................................
Technical Data16................................................................................................................................................................
Disposal Information 18 Ru18................................................................................................................................................................
Зарядное устройство72................................................................................................................................................................
Важные замечания74................................................................................................................................................................
Процедура зарядки78................................................................................................................................................................
Полезные советы по зарядке83................................................................................................................................................................
Технические данные85................................................................................................................................................................
Siemens eCharger User Manual

Siemens eCharger User Manual (112 pages)

Brand: Siemens | Category: Battery Charger | Size: 2 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Ihr Ladegerät4................................................................................................................................................................
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 5 En5................................................................................................................................................................
Wichtige Hinweise6................................................................................................................................................................
Hinweise Für Batterien9................................................................................................................................................................
Der Ladevorgang 10 It10................................................................................................................................................................
Nützliche Tipps Beim Laden15................................................................................................................................................................
Wartung Und Pflege 16 Nl16................................................................................................................................................................
Technische Daten17................................................................................................................................................................
Entsorgungshinweis19................................................................................................................................................................
Your Echarger22................................................................................................................................................................
Intended Use 23 En23................................................................................................................................................................
Important Notes24................................................................................................................................................................
Notes For Batteries27................................................................................................................................................................
How To Charge 28 It28................................................................................................................................................................
Useful Tips For Charging33................................................................................................................................................................
Maintenance And Care 34 Nl34................................................................................................................................................................
Technical Data35................................................................................................................................................................
Disposal Information37................................................................................................................................................................
Votre Echarger40................................................................................................................................................................
Utilisation Prévue41................................................................................................................................................................
Remarques Importantes42................................................................................................................................................................
Remarques Concernant Les Piles45................................................................................................................................................................
Utilisation Du Chargeur46................................................................................................................................................................
Conseils Utiles Relatifs à La Charge51................................................................................................................................................................
Maintenance Et Entretien52................................................................................................................................................................
Données Techniques53................................................................................................................................................................
Informations Relatives à L'élimination Du Produit55................................................................................................................................................................
Dati Tecnici71................................................................................................................................................................

Advertisement

Siemens eCharger Manual

Siemens eCharger Manual (104 pages)

Brand: Siemens | Category: Battery Charger | Size: 0.36 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Your Charger4................................................................................................................................................................
Intended Use 5 En5................................................................................................................................................................
Important Notes6................................................................................................................................................................
Notes For Batteries 9 Hu9................................................................................................................................................................
How To Charge10................................................................................................................................................................
Useful Tips For Charging14................................................................................................................................................................
Maintenance And Care 15 Fr15................................................................................................................................................................
Technical Data16................................................................................................................................................................
Disposal Information 18 De18................................................................................................................................................................
Votre Chargeur54................................................................................................................................................................
Utilisation Prévue55................................................................................................................................................................
Remarques Importantes56................................................................................................................................................................
Remarques Concernant Les Piles59................................................................................................................................................................
Utilisation Du Chargeur60................................................................................................................................................................
Conseils Utiles Relatifs à La Charge64................................................................................................................................................................
Maintenance Et Entretien65................................................................................................................................................................
Données Techniques66................................................................................................................................................................
Informations Relatives à L'élimination Du Produit68................................................................................................................................................................
Ihr Ladegerät70................................................................................................................................................................
Bestimmungsgemäßer Gebrauch En71................................................................................................................................................................
Wichtige Hinweise72................................................................................................................................................................
Hinweise Für Batterien Hu75................................................................................................................................................................
Der Ladevorgang76................................................................................................................................................................
Nützliche Tipps Beim Laden80................................................................................................................................................................
Wartung Und Pfl Ege Fr81................................................................................................................................................................
Technische Daten82................................................................................................................................................................
Entsorgungshinweis De84................................................................................................................................................................
Siemens eCharger User Manual

Siemens eCharger User Manual (84 pages)

hearing instruments  
Brand: Siemens | Category: Hearing Aid | Size: 0.27 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Your Charger4................................................................................................................................................................
Intended Use 5 En5................................................................................................................................................................
Important Notes6................................................................................................................................................................
Notes For Batteries 9 De9................................................................................................................................................................
How To Charge10................................................................................................................................................................
Useful Tips For Charging14................................................................................................................................................................
Maintenance And Care 15 It15................................................................................................................................................................
Technical Data16................................................................................................................................................................
Disposal Information 18 Nl18................................................................................................................................................................
Ihr Ladegerät20................................................................................................................................................................
Bestimmungsgemäßer Gebrauch En21................................................................................................................................................................
Wichtige Hinweise22................................................................................................................................................................
Hinweise Für Batterien 25 De25................................................................................................................................................................
Der Ladevorgang26................................................................................................................................................................
Led-status27................................................................................................................................................................
Nützliche Tipps Beim Laden30................................................................................................................................................................
Wartung Und Pfl Ege31................................................................................................................................................................
Technische Daten32................................................................................................................................................................
Entsorgungshinweis Nl34................................................................................................................................................................
Votre Chargeur36................................................................................................................................................................
Utilisation Prévue37................................................................................................................................................................
Remarques Importantes38................................................................................................................................................................
Remarques Concernant Les Piles41................................................................................................................................................................
Utilisation Du Chargeur42................................................................................................................................................................
Conseils Utiles Relatifs à La Charge46................................................................................................................................................................
Maintenance Et Entretien47................................................................................................................................................................
Données Techniques48................................................................................................................................................................
Informations Relatives à L'élimination Du Produit50................................................................................................................................................................
Il Caricatore52................................................................................................................................................................
Indicazioni Importanti54................................................................................................................................................................
Note Riguardanti Le Batterie57................................................................................................................................................................
Come Caricare58................................................................................................................................................................
Informazioni Di Smaltimento66................................................................................................................................................................
Siemens eCharger User Manual

Siemens eCharger User Manual (20 pages)

Brand: Siemens | Category: Battery Charger | Size: 0.69 MB
Table of contents
Table Of Contents2................................................................................................................................................................
Your Echarger3................................................................................................................................................................
Intended Use4................................................................................................................................................................
Important Notes5................................................................................................................................................................
Notes For Batteries8................................................................................................................................................................
How To Charge9................................................................................................................................................................
Useful Tips For Charging14................................................................................................................................................................
Maintenance And Care15................................................................................................................................................................
Technical Data16................................................................................................................................................................
Disposal Information18................................................................................................................................................................

Share and save

Advertisement