Download Print this page
Siemens VersiCharge IEC Operating Instructions Manual

Siemens VersiCharge IEC Operating Instructions Manual

Charging unit for electric vehicles, 1x20a 4m, 1x20a 7m, 3x32a 7m, 1x32a 7m 6ma rcd

Advertisement

Quick Links

s
DE
Aufladegerät für Elektrofahrzeuge VersiCharge IEC
EN
Charging Unit for electric vehicles VersiCharge IEC
FR
Appareil de recharge pour véhicules électriques VersiCharge IEC
ES
Unidad de carga para vehículos eléctricos VersiCharge IEC
IT
Caricabatteria per veicoli elettrici VersiCharge IEC
PT
Carregador para veículos elétricos VersiCharge IEC
PL
Jednostka ładowania do pojazdów elektrycznych VersiCharge IEC
Betriebsanleitung
Istruzioni per il
funzionamento
Notwendige Werkzeuge / Necessary tools / Outils nécessaires / Herramientas requeridas
R814866
REV.00
Operating Instructions
Instruções de utilização
Lieferumfang / Scope of Delivery / Fourniture / Alcance de suministro
3x
5TT3201-1VR00 1x20A 4m
5TT3201-1VR01 1x20A 7m
5TT3201-1VR02 3x32A 7m
5TT3201-1VR03 1x32A 7m 6mA RCD
IEC/EN 61851-1
IEC/EN 61851-22
IEC/EN 61000-3-3
Mode d'emploi
Instrukcja obsługi
3x
Instrucciones de
funcionamiento
© 2017 Siemens Industry, Inc.

Advertisement

loading

Summary of Contents for Siemens VersiCharge IEC

 • Page 1 5TT3201-1VR00 1x20A 4m Aufladegerät für Elektrofahrzeuge VersiCharge IEC 5TT3201-1VR01 1x20A 7m Charging Unit for electric vehicles VersiCharge IEC Appareil de recharge pour véhicules électriques VersiCharge IEC 5TT3201-1VR02 3x32A 7m Unidad de carga para vehículos eléctricos VersiCharge IEC 5TT3201-1VR03 1x32A 7m 6mA RCD Caricabatteria per veicoli elettrici VersiCharge IEC Carregador para veículos elétricos VersiCharge IEC...
 • Page 2 être effectués que par le fabricant. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le câble doit être rangé sur le support de câble. R814866 © 2017 Siemens Industry, Inc. REV.00...
 • Page 3 Krovimo įrenginį gali remontuoti tik gamintojas. Kai Opravy na nabíjacej stanici môžu byť vykonané len u výrobcu. nenaudojamas, kabelis turi būti laikomas jam skirtame laikiklyje. Keď nie je používaný, kábel by mali byť uložený na držiaku kábla. R814866 © 2017 Siemens Industry, Inc. REV.00...
 • Page 4 La instalación y el mantenimiento deben corre a cargo de Montaj ve bakım işlemleri kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. personal cualificado. Şarj istasyonundaki onarım işleri sadece üretici tarafından yapılabilir. Kablo, kullanılmadığı zaman kablo tutucusunda saklanmalıdır R814866 © 2017 Siemens Industry, Inc. REV.00...
 • Page 5 Montage / Assembly / Montage / Montaje max. 1.5 m R814866 © 2017 Siemens Industry, Inc. REV.00...
 • Page 6 / Interruttore esterno opzionale / Interruptor externo opcional / Opcjonalny zewnętrzny przełącznik Laden freigeben Laden sperren Enable charging Disable charging Autoriser charge Bloquer charge Habilitar carga Deshabilitar carga Abilita ricarica Blocca ricarica Desbloquear carregamento Bloquear carregamento Rozpocząć ładowanie Zatrzymać ładowanie R814866 © 2017 Siemens Industry, Inc. REV.00...
 • Page 7 Domyślne ustawienie prądu ładowania Preajuste de la corriente de carga All units set to max current rating. This can be checked on the table at the top, right-hand corner of page 1 of this docu- ment. R814866 © 2017 Siemens Industry, Inc. REV.00...
 • Page 8 - Zum verzögerten Starten des Ladevorganges Taste Ⓒ bis zu viermal drücken. Ein weiterer Tastendruck deaktiviert den Timer wieder und die VersiCharge IEC geht entweder in den Status "Ladebereit" (Ready) oder "Laden" (Charging). - Zum Abbrechen und Fortsetzen des Ladevorganges die Taste "Pause" Ⓓ drücken.
 • Page 9 - W celu opóźnienia rozpoczęcia procesu ładowania należy przycisnąć cztery razy klawisz Ⓒ. Dalsze przyciskanie klawisza ponownie dezaktywuje programator i VersiCharge IEC przechodzi ponownie na status "naładowany" (Ready) lub „ładowanie” (Charging). - W celu przerwania i kontynuowania procesu ładowania należy przycisnąć klawisz "Pause" Ⓓ.
 • Page 10 Telecomando ativo / Obsługa zdalna aktywna a) rot / red / rouge / rojo / rosso / vermelho / czerwony b) grün / green / vert / verde / verde / verde / zielony R814866 © 2017 Siemens Industry, Inc. REV.00...
 • Page 11 - Przycisnąć równocześnie i przytrzymać przez 5 sekund klawisze S i h. - Wskaźnik D miga trzy razy na potwierdzenie. - Aby ponownie aktywować wskaźnik HALO D, należy ponownie przycisnąć i przytrzymać przez 5 sekund obydwa klawisze. R814866 © 2017 Siemens Industry, Inc. REV.00...
 • Page 12 VersiCharge IEC charging unit with upstream personal and line protection for additional safety Upstream protection for 5SM3 RCCB, type B 5SL4 MCB 5SV3 RCCB, type A home installation 3 ~ 230/400 V Type Type This image is applicable for the following models: 5TT3201-1VR00, 5TT3201-1VR01, and 5TT3201- 1VR02.

This manual is also suitable for:

5tt3201-1vr005tt3201-1vr015tt3201-1vr025tt3201-1vr03