Download  Print this page

Advertisement

Olulised märkused
Ärge kasutage akusid plahvatusohtlikus kesk-
konnas.
Selles ebatõenäolises olukorras, kui aku on
plahvatanud, hoidke kõik kuuldeaparaadi osad
ja kergestisüttivad materjalid lahtisest tulest
eemal. Tagastage need keskkonnasäästlikuks
utiliseerimiseks kuulmiskeskusesse.
24

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens eCharger

   Related Manuals for Siemens eCharger

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: