Download  Print this page

Advertisement

Kaip krauti
Šviesos diodas ir
būsena
Šviesos diodas
kairėje / dešinė-
je šviečia žalia
spalva
Šviesos diodas
kairėje ir dešinėje
šviečia raudona
spalva
Šviesos diodas
kairėje / dešinėje
šviečia raudona
spalva
62
Paaiškinimas
Kairiojo / dešiniojo klausos aparato
įkrovimas baigtas. Įkroviklis išsaugo
maitinimo elemento įkrovą.
Išimkite klausos aparatus iš įkrovi-
klio, kai norite juos naudoti.
Sugedęs įkroviklio kištukas. Negalima
pradėti įkrovimo.
Įdėkite tinkamą klausos aparato
kištuką / paprašykite savo klausos
specialisto įdėti tinkamą klausos
aparato kištuką.
Netinkamas kairio / dešinio klausos
aparato maitinimo elemento poliariš-
kumas.
Patikrinkite maitinimo elementų
poliškumą.
Patikrinkite, ar klausos aparatai yra
tinkamai įdėti į krovimo angas.

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens eCharger

   Related Manuals for Siemens eCharger

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: