Download  Print this page

Advertisement

Svarīgi norādījumi
Ja baterija eksplodē (kas gan nenotiek pārāk bie-
ži), sargiet tās daļas no uguns un viegli uzlies-
mojošiem materiāliem. Nododiet daļas savam
dzirdes aprūpes speciālistam, lai tās utilizētu.
40

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens eCharger

   Related Manuals for Siemens eCharger

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: