Download Print this page

Siemens eCharger Manual

Hide thumbs
Also See for eCharger 
Manual - 184 pages
User manual - 128 pages
Manual - 124 pages

Advertisement

Quick Links

English
Magyar
Română
Français
Deutsch
‫ﻋﺮﺑﻲ‬
eCharger

Advertisement

loading

  Also See for Siemens eCharger

  Summary of Contents for Siemens eCharger

 • Page 1 English Magyar Română Français Deutsch ‫ﻋﺮﺑﻲ‬ eCharger...
 • Page 2 English Magyar Română Français Deutsch ‫ﻋﺮﺑﻲ‬...
 • Page 3: Table Of Contents

  Content Content Your Charger Intended use Important notes Notes for batteries How to charge Useful tips for charging Maintenance and care Technical Data Disposal information...
 • Page 4: Your Charger

  Your Charger Your Charger ① Charging slots with charging contacts ② Cavity for receiver units, LifeTubes, domes and ear- molds ③ LEDs indicating the functional states of the charger ④ Contact for power supply ⑤ Power supply with country-specifi c adapters...
 • Page 5: Intended Use 5 En

  Intended use Intended use This charger is intended to charge Siemens hearing instru- ments. Read and follow the instructions of this user guide to avoid injuries or damage to the charger and the hearing instrument. Symbols: Be aware to information marked with the warning symbol...
 • Page 6: Important Notes

  Important notes Important notes NOTICE The charger is sensitive to extreme heat and high humidity. Do not expose the charger to extreme tempera- tures or high humidity. Do not expose to direct sunlight. WARNING Choking hazard posed by small parts. Keep hearing instruments, batteries and acces- sories out of children‘s reach.
 • Page 7 Important notes CAUTION Risk of malfunction through incompatible parts. Use only the power-supply and country-specifi c adapter that is provided with the charger. ■ This product does not have a power switch. It is turned on when the power cord is plugged in. ■...
 • Page 8 Important notes Do not open rechargeable batteries. Do not use rechargeable batteries in explosive environments. In the unlikely event of a burst rechargeable battery, keep all parts away from fi re and everything that is readlily combustible. Return the parts to your Hearing Care Professional for disposal.
 • Page 9: Notes For Batteries 9 Hu

  Notes for batteries Notes for batteries Use only rechargeable batteries that are provided by your Hearing Care Profes- sional. Do not use the rechargeable batteries when the expiration date on the pack- aging is exceeded. For information about battery size check the user guide of your hearing instruments.
 • Page 10: How To Charge

  How to charge How to charge Preparation Connect the charger to a power supply. Charging Press the front button to open the charger. The lid unlocks. Place your hearing instruments into the charging slots. Close the lid of the charger. The hearing instruments are switched off automatically and the charging process starts.
 • Page 11 How to charge LED status The charger’s LEDs indicate the charg- ing status. Middle LED: Connection to the power supply Left/right LED: Charging process of left / right hearing instrument LED and state Explanation Middle LED shin- Charger is connected to power supply. ing green Charger is ready to use.
 • Page 12 How to charge LED and state Explanation Left and right Defect inlay in the charger. Charging can LED shining red not be initiated. Insert the correct inlay for your hearing instruments / ask your Hearing Care Professional to insert the correct inlay for your hearing instruments.
 • Page 13 How to charge LED and state Explanation If type and polarity of batteries are okay but a red LED is apparent: Ask your Hearing Care Professional to clean the contacts of the hearing instruments and charger. Ask your Hearing Care Professional to check the functioning of the rechargeable batteries and the charger.
 • Page 14: Useful Tips For Charging

  Useful tips for charging Useful tips for charging A good maintenance of your rechargeable batteries will enhance their life time. Avoid charging above 30° C (86°F). It reduces the bat- tery life time. The rechargeable battery has no memory effect. Charge the battery on a regular basis (e.g.
 • Page 15: Maintenance And Care 15 Fr

  Maintenance and care Maintenance and care NOTICE The charger will be damaged by dissolver. Do not sterilise or disinfect the charger. Use a dry, soft tissue to clean the charger. Ask your Hearing Care Professional if the charging contects need cleaning. Dry function The charger has an electronic drying function reducing the moisture in your hearing instruments.
 • Page 16: Technical Data

  Technical Data Technical Data Specifi cations Charger 3G Operating temperature: 15...35 °C / 59 ... 95°F Operating humidity: 20% ... 75% Minimum air pressure: 70 kPa Storage temperatur: -10 ... 40 °C / 14 ... 104 °F Storage humidity: 20% ... 75% Input voltage: 100 - 240 V AC Input current:...
 • Page 17 Technical Data Technical data - Country-specifi c power-supply Globtek Model GT-41076-0605 Input voltage: 100-240 V AC Input current: 0.3 A RMS MAX Input frequency: 50-60 Hz Output voltage: 5 VDC Output current: 1.2 A Kuantech Model KSAA0500080W1UV-1 Input voltage: 100-240 V AC Input current: 0.18 A RMS MAX Input frequency:...
 • Page 18: Disposal Information 18 De

  Recycle the device and acccessories according to national regulations. With the CE marking Siemens confi rms compliance with the European Directive 93/42/EEC concerning medical devices. With the CE marking Siemens confi rms compliance with the European Directive 2004/108/EC concerning electro- magnetic compatibility.
 • Page 19 Tartalom Tartalom A töltő Felhasználási terület Fontos tudnivalók Az akkumulátorokkal kapcsolatos megjegyzések A feltöltés módja Hasznos tanácsok a töltéshez Karbantartás és ápolás Műszaki adatok Hulladékelhelyezési tudnivalók...
 • Page 20 A töltő A töltő ① A töltő nyílásai és az érintkezők ② Nyílás a vevőegységek, LifeTube eszközök, dome és fülbe helyezhető füldugók számára. ③ A töltő üzemállapotát jelző LED-ek ④ A tápkábel csatlakozója ⑤ Az adott országban használatos csatlakozóadapterrel ellátott tápegység...
 • Page 21 Felhasználási terület Felhasználási terület Ez a töltő Siemens gyártmányú hallókészülékek töltésére szolgál. A töltő és a hallókészülék sérülésének, illetve károsodá- sának elkerülése érdekében olvassa el és kövesse a jelen használati útmutató utasításait. Szimbólumok: Mindenképpen olvassa el a következő fi gyelmeztető...
 • Page 22 Fontos tudnivalók Fontos tudnivalók MEGJEGYZÉS A töltő érzékeny a szélsőséges hőre és a magas páratartalomra. Ne tegye ki a töltőt szélsőséges hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak. Ne tegye ki közvetlen napfénynek. VIGYÁZAT A kis alkatrészek fulladást okozhatnak. A hallókészülék, az elemek és a tartozékok gyer- mekektől elzárva tartandók.
 • Page 23 Fontos tudnivalók FIGYELEM A nem kompatibilis eszközök meghibásodást okozhatnak. Kizárólag a töltőhöz mellékelt tápegységet és a töltőhöz mellékelt, az országban használatos adaptert használja. ■ A termék nem rendelkezik főkapcsolóval. A tápkábel csatlakoztatásakor kapcsol be. ■ A töltő kizárólag beltéri használatra szolgál. DANGER Az újratölthető...
 • Page 24 Fontos tudnivalók Ne használja az újratölthető akkumulátorokat, ha a csomagolásukon található lejárati idő már elmúlt. Ne használjon sérült vagy deformálódott újra- tölthető akkumulátorokat. Ne nyissa ki az újratölthető akkumulátorokat. Ne használjon újratölthető akkumulátorokat robbanásveszélyes környezetben. Abban a kevéssé valószínű esetben, ha egy újratölthető...
 • Page 25 Az akkumulátorokkal kapcsolatos megjegyzések Az akkumulátorokkal kapcsolatos megjegyzések Kizárólag a hallókészülék-specialistája által biztosított, újratölthető akkumulá- torokat használja. Ne használja az újratölthető akkumulá- torokat, ha a csomagolásukon található lejárati idő már elmúlt. Az akkumulátorok méretével kapcso- latban tájékozódjon a hallókészülék felhasználói kézikönyvében. Ügyeljen, hogy az akkumulátorokat a megfelelő...
 • Page 26 A feltöltés módja A feltöltés módja Előkészületek Csatlakoztassa a töltőt a hálózat- hoz. Töltés A töltő felnyitásához nyomja meg az elülső gombot. A fedél felnyílik. Helyezze a hallókészülékeket a töltőnyílásokba. Zárja le a töltő fedelét. A töltési folyamat megkezdése után a hallókészülék automatikusan kikapcsol.
 • Page 27 A feltöltés módja A LED által jelzett állapot A töltő LED-jei jelzik a töltési állapotot. Középső LED: Kapcsolat a hálózattal Bal/jobb LED: A bal/jobb oldali hallókészülék töltési folya- matának állapotjelzője LED és állapot Magyarázat Középső LED, A töltő csatlakozik a hálózathoz. zölden világít A töltő...
 • Page 28 A feltöltés módja LED és állapot Magyarázat Bal/jobb LED, Nem megfelelő betét van a töltőben. A pirosan világít töltés nem indítható el. Helyezze be az Ön hallókészülékének megfelelő betétet, illetve kérje meg hallókészülék-specialistáját, hogy helyezze be az Ön hallókészülékének megfelelő betétet a töltőbe. Bal/jobb LED, Az akkumulátorok nem a polaritásuknak pirosan világít...
 • Page 29 A feltöltés módja LED és állapot Magyarázat Ha az akkumulátorok típusa és polaritása megfelelő, de a vörös LED mégis világít: Kérje meg hallókészülék-specialistá- ját, hogy tisztítsa le a hallókészülék és a töltő csatlakozóit. Kérje meg hallókészülék-specialistá- ját, hogy ellenőrizze a hallókészülék és az újratölthető...
 • Page 30 Hasznos tanácsok a töltéshez Hasznos tanácsok a töltéshez Az újratölthető akkumulátorok élettartama megfelelő karbantartással meghosszabbítható. Ha lehetséges, ne végezzen töltést 30° C (86 °F) fölött. Ez csökkenti az akkumulátor élettartamát. Az újratölthető akkumulátor memóriahatás-mentes. Rendszeresen (pl. naponta egyszer) végezze el az akku- mulátorok töltését, hogy ne merüljenek le teljesen.
 • Page 31 Karbantartás és ápolás Karbantartás és ápolás MEGJEGYZÉS Az oldószerek károsítják a töltőt. Ne sterilizálja, illetve fertőtlenítse a töltőt. A töltő tisztításához száraz, puha papírtörlőt használ- jon. Kérje hallókészülék-specialistája tanácsát arra nézve, hogy a töltő érintkezőit meg kell-e megtisztítani. Szárító funkció A töltő...
 • Page 32 Műszaki adatok Műszaki adatok 3G töltő műszaki adatai Működési hőmérséklet: 15...35 °C / 59 ... 95 °F Működési páratartalom: 20% ... 75% Minimális légnyomás: 70 kPa Tárolási hőmérséklet: -10 ... 40 °C / 14 ... 104 °F Tárolási páratartalom: 20% ... 75% Bemeneti feszültség: 100–240 V AC Bemeneti áram:...
 • Page 33 Műszaki adatok Műszaki adatok – országspecifi kus tápegység Globtek GT-41076-0605-ös modell Bemeneti feszültség: 100–240 V AC Bemeneti áram: 0,3 A RMS MAX Bemeneti frekvencia: 50–60 Hz Kimeneti feszültség: 5 VDC Kimeneti áram: 1,2 A Kuantech KSAA0500080W1UV-1-es modell Bemeneti feszültség: 100–240 V AC Bemeneti áram: 0,18 A RMS MAX Bemeneti frekvencia:...
 • Page 34 (WEEE) vonatkozik. A készüléket és tartozékait az országában érvé- nyes rendelkezések szerint hasznosítsa újra. A CE-jelöléssel a Siemens igazolja, hogy a készülék megfelel az orvosi készülékekre vonatkozó, 93/42/ EGK jelű európai irányelv követelményeinek. A CE-jelölés feltüntetésével a Siemens igazolja, hogy a készülék megfelel a 2004/108/EK jelű, az elektromágneses...
 • Page 35 Cuprins Cuprins Încărcătorul dumneavoastră Destinaţie de utilizare Note importante Note privind bateriile Modul de încărcare Sfaturi utile privind încărcarea Întreţinere şi îngrijire Date tehnice Informaţii privind depunerea la deşeuri...
 • Page 36 Încărcătorul dumneavoastră Încărcătorul dumneavoastră ① Sloturi de încărcare şi contactele de încărcare ② Cavitate pentru unităţile de recepţie, LifeTubes, căşti şi mulaje pentru ureche. ③ LED-urile indică stările funcţionale ale încărcătorului ④ Contact pentru sursa de alimentare ⑤ Sursă de alimentare cu adaptoare specifi ce fi ecărei ţări...
 • Page 37 Destinaţie de utilizare Destinaţie de utilizare Acest încărcător este destinat încărcării instrumentelor auditive Siemens. Citiţi şi respectaţi instrucţiunile din acest ghid al utilizato- rului pentru a evita vătămările sau deteriorarea încărcăto- rului şi instrumentului auditiv. Simboluri: Acordaţi atenţi informaţiilor marcate cu simbolul de aver- tisment AVERTISMENT, ATENŢIE sau NOTĂ!
 • Page 38 Note importante Note importante NOTĂ Încărcătorul este sensibil la căldură extremă şi umiditate ridicată. Nu expuneţi încărcătorul la temperaturi extreme sau umiditate ridicată. Nu îl expuneţi la lumina directă a soarelui. AVERTISMENT Pericol de sufocare cauzat de componente mici. Nu lăsaţi instrumentele auditive, bateriile şi accesoriile la îndemâna copiilor.
 • Page 39 Note importante ATENȚIE Risc de defectare din cauza pieselor incompatibile. Utilizaţi exclusiv sursa de alimentare şi adap- torul specifi c ţării respective furnizat odată cu încărcătorul. ■ Acest produs nu dispune de întrerupător de tensiune. Produsul porneşte prin conectarea cablului de alimentare. ■...
 • Page 40 Note importante Nu utilizaţi baterii reîncărcabile deteriorate sau deformate. Nu deschideţi bateriile reîncărcabile. Nu utilizaţi baterii reîncărcabile în medii explozi- În cazul puţin probabil al exploziei unei baterii reîncărcabile, ţineţi toate componentele la dis- tanţă de incendiu şi îndepărtaţi orice materiale combustibile din zonă.
 • Page 41 Note privind bateriile Note privind bateriile Utilizaţi doar baterii reîncărcabile furni- zate de audiologul dumneavoastră. Nu utilizaţi bateriile reîncărcabile dacă data expirării menţionată pe ambalaj este depăşită. Pentru informaţii privind dimensiunea bateriilor, consultaţi ghidul utilizatorului livrat împreună cu instrumentele dum- neavoastră...
 • Page 42 Modul de încărcare Modul de încărcare Pregătire Conectaţi încărcătorul la o sursă de alimentare. Încărcare Apăsaţi butonul frontal pentru a deschide încărcătorul. Capacul este deblocat. Amplasaţi instrumentul dum- neavoastră auditiv în sloturile de încărcare. Închideţi capacul încărcătorului. Instrumentele auditive sunt dez- activate automat, iar procesul de încărcare începe.
 • Page 43 Modul de încărcare LED de stare LED-urile încărcătorului indică starea de încărcare. LED-ul mijlociu: Conectare la sursa de alimentare LED stânga/dreapta: Proces de încărcare al instrumentu- lui auditiv din partea stângă / dreaptă LED şi stare Explicaţie LED mijlociu lu- Încărcătorul este conectat la sursa de minând în verde alimentare.
 • Page 44 Modul de încărcare LED şi stare Explicaţie LED stâng / drept Procesul de încărcare al instrumentului luminând conti- auditiv din partea stângă / dreaptă s-a nuu în verde încheiat. Încărcătorul păstrează nivelul de încărcare al bateriei. Deconectaţi instrumentele auditive de la încărcător când doriţi să le utilizaţi.
 • Page 45 Modul de încărcare LED şi stare Explicaţie LED stâng / drept Baterie incorectă în instrumentul auditiv luminând inter- din partea stângă / dreaptă. Procesul de mitent în roşu încărcare nu poate fi iniţiat. Verifi caţi tipul bateriilor. Dacă tipul şi polaritatea bateriilor sunt corecte, dar un LED roşu este aprins: Solicitaţi audiologului dumneavoas- tră...
 • Page 46 Modul de încărcare LED şi stare Explicaţie LED stâng / Temperatură exterioară prea ridicată. drept luminând Procesul de încărcare este întrerupt intermitent în pentru a proteja funcţionalitatea bate- portocaliu riilor reîncărcabile. Încărcarea continuă când temperatura din exterior scade sub 45°C (113°F). Duceţi încărcătorul într-un loc mai răcoros.
 • Page 47 Sfaturi utile privind încărcarea Sfaturi utile privind încărcarea O întreţinere corectă a bateriilor reîncărcabile va îmbună- tăţi durata de viaţă a acestora. Evitaţi încărcarea la temperaturi peste 30° C (86°F). Acest lucru va reduce durata de viaţă a bateriei. Bateria reîncărcabilă nu are efect de memorie. Încărcaţi bateria în mod regulat (de exemplu o dată...
 • Page 48 Întreţinere şi îngrijire Întreţinere şi îngrijire NOTĂ Acţiunea dizolvanţilor afectează încărcătorul. Nu sterilizaţi sau dezinfectaţi încărcătorul. Pentru curăţarea încărcătorului utilizaţi un şerveţel uscat şi moale. Consultaţi-vă cu audiologul dumneavoastră în cazul în care contactele de încărcare trebuie curăţate. Funcţia de dezumidifi care Încărcătorul dispune de o funcţie de dezumidifi...
 • Page 49 Date tehnice Date tehnice Specifi caţii încărcător 3G Temperatura de operare: 15...35 °C / 59 ... 95°F Umiditate de operare: 20% ... 75% Presiune minimă aer: 70 kPa Temperatură de depozitare: -10 ... 40 °C / 14 ... 104 °F Umiditate de depozitare: 20% ...
 • Page 50 Întreţinere şi îngrijire Date tehnice - Sursă de alimentare specifi că ţării Model Globtek GT-41076-0605 Tensiune de intrare: 100-240 V c.a. Curent de intrare: 0,3 A RMS MAX Frecvenţă de intrare: 50-60 Hz Tensiune de ieşire: 5 V c.c. Curent de ieşire: 1,2 A Model Kuantech KSAA0500080W1UV-1 Tensiune de intrare:...
 • Page 51 Reciclaţi dispozitivul şi accesoriile în conformita- te cu reglementările naţionale. Prin marcajul CE, Siemens confi rmă conformita- tea aparatului cu Directiva Europeană 93/42/CEE privind dispozitivele de uz medical. Prin marcajul CE, Siemens confi rmă conformitatea cu Di- rectiva Europeană 2004/108/CEE privind compatibilitatea electromagnetică.
 • Page 53 Sommaire Sommaire Votre chargeur Utilisation prévue Remarques importantes Remarques concernant les piles Utilisation du chargeur Conseils utiles relatifs à la charge Maintenance et entretien Données techniques Informations relatives à l'élimination du produit...
 • Page 54: Votre Chargeur

  Votre chargeur Votre chargeur ① Emplacements de charge avec contacts de charge ② Compartiment pour unités réceptrices, LifeTubes, dômes et embouts auriculaires ③ LED indiquant l'état de fonctionnement du chargeur ④ Contact pour alimentation ⑤ Alimentation avec adaptateurs spécifi ques au pays...
 • Page 55: Utilisation Prévue

  Utilisation prévue Utilisation prévue Ce chargeur est destiné à recharger des aides auditives Siemens. Lisez et observez les instructions de ce guide d'utilisation afi n d'éviter tout risque de blessure ou d'endommage- ment de votre chargeur et de vos aides auditives.
 • Page 56: Remarques Importantes

  Remarques importantes Remarques importantes REMARQUE Le chargeur est sensible à la chaleur et à l'humi- dité. N'exposez pas le chargeur à des températures extrêmes ou à une forte humidité. Ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil. AVERTISSEMENT Risque d'étouffement par les petites pièces. Tenez les aides auditives, piles et accessoires hors de portée des enfants.
 • Page 57 Remarques importantes ATTENTION Risque de dysfonctionnement avec des pièces non compatibles. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec le chargeur, il est spécifi que au pays et à son type d'alimentation électrique. ■ Ce produit n'est pas doté d'un interrupteur d'ali- mentation. Il est sous tension lorsque le cordon d'alimentation est branché.
 • Page 58 Remarques importantes N'utilisez pas de piles rechargeables dont la date d'expiration fi gurant sur l'emballage est dépas- sée. N'utilisez pas de piles rechargeables endomma- gées ou déformées. N'ouvrez jamais une pile rechargeable. N'utilisez pas de piles rechargeables dans un environnement explosif. Dans le cas peu probable où...
 • Page 59: Remarques Concernant Les Piles

  Remarques concernant les piles Remarques concernant les piles Utilisez uniquement des piles rechar- geables fournies par votre audioprothé- siste. N'utilisez pas de piles rechargeables dont la date d'expiration fi gurant sur l'emballage est dépassée. Pour plus d'informations sur la taille des piles, consultez le guide d'utilisation de vos aides auditives.
 • Page 60: Utilisation Du Chargeur

  Utilisation du chargeur Utilisation du chargeur Préparation Raccordez le chargeur à l'alimen- tation secteur. Mise en charge Appuyez sur le bouton à l'avant pour ouvrir le chargeur. Le couvercle se déverrouille. Placez vos aides auditives dans les emplacements de charge. Fermez le couvercle du chargeur.
 • Page 61 Utilisation du chargeur LED d'état Les voyants LED du chargeur indiquent l'état de charge. LED du milieu : Raccordement à l'alimentation secteur LED gauche/droite : Processus de charge de l'aide audi- tive gauche/droite LED et état Explication LED du milieu Chargeur sous tension.
 • Page 62 Utilisation du chargeur LED et état Explication LED gauche et Insert inadapté dans le chargeur. La droite rouge charge n'a pas pu débuter. constant Mettez en place l'insert adapté à vos aides auditives ou faites-le mettre en place par votre audio- prothésiste.
 • Page 63 Utilisation du chargeur LED et état Explication Si le type et la polarité des piles sont corrects, mais qu'une des LED est allu- mée en rouge : Faites nettoyer les contacts des aides auditives et du chargeur par votre audioprothésiste. Faites vérifi...
 • Page 64: Conseils Utiles Relatifs À La Charge

  Conseils utiles relatifs à la charge Conseils utiles relatifs à la charge Un bon entretien de vos piles rechargeables améliore leur durée de vie. Evitez de recharger vos piles au-dessus de 30 °C (86 °F). Cela réduirait leur durée de vie. La pile rechargeable n'a pas d'effet mémoire.
 • Page 65: Maintenance Et Entretien

  Maintenance et entretien Maintenance et entretien REMARQUE Le chargeur peut être endommagé par du dissol- vant. Ne stérilisez pas ou ne désinfectez pas le char- geur. Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer le char- geur. Adressez-vous à votre audioprothésiste si les contacts de charge nécessitent d'être nettoyés.
 • Page 66: Données Techniques

  Données techniques Données techniques Caractéristiques du chargeur: Charger 3G Température de fonctionnement : 15...35 °C / 59 ... 95°F Humidité (fonctionnement) : 20% ... 75% Pression d'air minimum : 70 kPa Température de stockage : -10 ... 40 °C / 14 ... 104 °F Humidité...
 • Page 67 Données techniques Caractéristiques techniques - Alimentation spécifi que au pays Globtek, modèle GTM 41076-0605 Tension d'entrée : 100-240 V CA Courant d'entrée : < 0,5 A eff. max. Fréquence d'entrée : 47-63 Hz Tension de sortie : 5 V CC Courant de sortie : 1,2 A Ktec, modèle KSAA0500080W1UV-1...
 • Page 68: Informations Relatives À L'élimination Du Produit

  Par le marquage CE, Siemens certifi e la conformité du produit avec la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Par le marquage CE, Siemens certifi e la conformité du produit avec la directive européenne 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique.
 • Page 69 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Ihr Ladegerät Bestimmungsgemäßer Gebrauch Wichtige Hinweise Hinweise für Batterien Der Ladevorgang Nützliche Tipps beim Laden Wartung und Pfl ege Technische Daten Entsorgungshinweis...
 • Page 70: Ihr Ladegerät

  Ihr Ladegerät Ihr Ladegerät ① Ladesteckplatz mit Ladekontakten ② Vertiefung für Hörer, Life- Tubes, Domes und Ohrstücke ③ LEDs zeigen den Ladezustand an ④ Anschluss für Netzteil ⑤ Netzteil mit Länderspezifi schen Adaptern...
 • Page 71: Bestimmungsgemäßer Gebrauch En

  Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bestimmungsgemäßer Gebrauch Der bestimmungsgemäße Gebrauch dieses Ladegerätes ist es, Siemens Hörsysteme aufzuladen. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen dieser Bedie- nungsanleitung, um Verletzungen zu vermeiden und Ihre Hörsysteme und das Ladegerät vor Beschädigungen zu schützen. Symbole: Achten Sie auf Informationen mit den Warnsymbolen WAR-...
 • Page 72: Wichtige Hinweise

  Wichtige Hinweise Wichtige Hinweise HINWEIS Das Ladergerät reagiert empfi ndlich auf extreme Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit. Setzen Sie das Ladegerät nicht extremen Tem- peraturen oder starker Feuchtigkeit aus. Lassen Sie es nicht in der prallen Sonne liegen. WARNUNG Erstickungsgefahr beim Verschlucken von Kleintei- len.
 • Page 73 Wichtige Hinweise VORSICHT Gefahr von Fehlfunktion durch nicht kompatible Teile. Verwenden Sie nur das Netzteil und die länder- spezifi schen Adapter, die im Lieferumfang des Ladegeräts enthalten sind. ■ Das Ladegerät hat keinen Netzschalter. Es ist eingeschaltet, wenn das Netzkabel eingesteckt ist.
 • Page 74 Wichtige Hinweise Benutzen Sie keine beschädigten oder defor- mierten Akkus. Öffnen Sie Akkus nicht. Benutzen Sie keine Akkus in Umgebungen, in denen Explosionsgefahr besteht. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein Akku birst, halten Sie die Bestandteile fern von Feuer und leicht entfl ammbaren Gegenständen. Bringen Sie die Bestandteile zur Entsorgung zu Ihrem Hörgeräteakustiker.
 • Page 75: Hinweise Für Batterien Hu

  Hinweise für Batterien Hinweise für Batterien Verwenden Sie nur Akkus, die Sie von Ihrem Hörgeräteakustiker erhalten. Benutzen Sie keine Akkus, deren Haltbarkeitsdatum auf der Verpackung überschritten ist. Entnehmen Sie die Batteriegröße Ihres Hörsystems der Bedienungsanleitung Ihrer Hörsysteme. Legen Sie die Akkus richtig herum ein. Laden Sie die Akkus vor dem ersten Einsatz vollständig.
 • Page 76: Der Ladevorgang

  Der Ladevorgang Der Ladevorgang Vorbereitung Schließen Sie die Ladestation mit dem Netzstecker an eine Steck- dose an. Laden Drücken Sie den vorderen Knopf, um das Ladegerät zu öffnen. Der Deckel wird entriegelt. Legen Sie die Hörsysteme in die Ladesteckplätze. Schließen Sie den Deckel des Ladegeräts.
 • Page 77 Der Ladevorgang LED-Status Die LED der Ladestation zeigen den Ladestatus an. Mittlere LED: Netzanschluss Linke / Rechte LED: Ladevorgang des linken / rechten Hörsystems LED und Status Erläuterung Mittlere LED Ladestation ist an Stromnetz ange- leuchtet grün schlossen. Ladestation ist betriebsbereit. Mittlere LED ist Prüfen Sie, ob Ladestation an Strom- netz angeschlossen ist.
 • Page 78 Der Ladevorgang LED und Status Erläuterung Linke und rechte Defekter Einsatz in Ladestation. Lade- LED leuchtet rot vorgang kann nicht beginnen. Setzen Sie den richtigen Einsatz für Ihre Hörsysteme in die Ladestation ein./Bitten Sie Ihren Hörgeräteakus- tiker den richtigen Einsatz für Ihre Hörsysteme einzusetzen.
 • Page 79 Der Ladevorgang LED und Status Erläuterung Wenn eine rote LED erscheint, obwohl Batterietyp und Polarität der Batterien stimmern: Bitten Sie Ihren Hörgeräteakustiker, die Kontakte der Hörsysteme und des Chargers zu reinigen. Bitten Sie Ihren Hörgeräteakustiker, die Funktionalität der Ladestation und der Akkus zu prüfen. Linke/ rechte LED Außentemperatur ist zu hoch.
 • Page 80: Nützliche Tipps Beim Laden

  Nützliche Tipps beim Laden Nützliche Tipps beim Laden Gute Batteriepfl ege verlängert die Lebensdauer Ihrer Akkus. Vermeiden Sie Laden über 30°C. Es würde die Batterie- lebensdauer verringern. Der Akku hat keinen Memoryeffekt. Laden Sie den Akku regelmäßig (z.B. einmal am Tag). Das ist besser, als den Akku zu benutzen, bis er leer ist.
 • Page 81: Wartung Und Pfl Ege Fr

  Wartung und Pfl ege Wartung und Pfl ege HINWEIS Lösungsmittel schädigen die Ladestation. Sterilisieren und desinfi zieren Sie die Ladestati- on nicht. Reinigen Sie, wenn notwendig, Ihre Ladestation mit einem weichen, trockenen Tuch. Für den Fall, dass die Ladekontakte gereinigt werden müssen, wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker.
 • Page 82: Technische Daten

  Technische Daten Technische Daten Spezifi kation Ladestation: Charger 3G Betriebstemperatur: 15...35 °C / 59 ... 95°F Luftfeuchtigkeit für Betrieb: 20% ... 75% Minimaler Luftdruck: 70 kPa Lagerungstemperatur: -10 ... 40 °C / 14 ... 104 °F Luftfeuchtigkeit für Lage- 20% ... 75% rung: Eingangsspannung: 100 - 240 V AC...
 • Page 83 Technische Daten Technische Daten - Netzteil mit länderspezifi schen Adaptern Globtek Modell GT-41076-0605 Eingangsspannung: 100-240 V AC Eingangsstrom: 0.3 A RMS MAX Eingangsfrequenz: 50-60 Hz Ausgangsspannung: 5 VDC Ausgangsstrom: 1.2 A Kuantech Modell KSAA0500080W1UV-1 Eingangsspannung: 100-240 V AC Eingangsstrom: 0.18 A RMS MAX Eingangsfrequenz: 50-60 Hz Ausgangsspannung:...
 • Page 84: Entsorgungshinweis De

  Zuletzt geändert durch "Richtlinie 2003/108/EG" (WEEE). Entsorgen Sie das Ladegerät gemäß den jeweili- gen Landesvorschriften. Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt Siemens die Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt Siemens die Erfül- lung der Europäischen Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit.
 • Page 85 ".‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‬ .(WEEE) "2003/108/EC ‫واﻟﻤﻌﺪل "ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ‬ ‫ﻗﻢ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺠﻬﺎز واﻟﻤﻠﺤﻘﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ‬ .‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷوروﺑﻲ‬CE ‫ ﺑﻌﻼﻣﺔ‬Siemens ‫ﺗﺆﻛﺪ‬ .‫ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ‬Directive 93/42/EEC ‫ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷوروﺑﻲ‬CE ‫ ﺑﻌﻼﻣﺔ‬Siemens ‫ﺗﺆﻛﺪ‬ .‫/801/4002 اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻜﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ‬EC...
 • Page 86 ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ - ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ‬ Globtek GT-41076-0605 ‫ﻃﺮاز‬ ‫042 - 001 ﻓﻮﻟﺖ ﺗﻴﺎر ﻣﺘﺮدد‬ :‫ﻓﻮﻟﻄﻴﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت‬ ‫ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ‬RMS ‫3.0 أﻣﺒﻴﺮ‬ :‫ﺗﻴﺎر اﻟﻤﺪﺧﻼت‬ ‫06-05 ﻫﺮﺗﺰ‬ :‫ﺗﺮدد اﻟﻤﺪﺧﻼت‬ ‫5 ﻓﻮﻟﺖ ﺗﻴﺎر ﺛﺎﺑﺖ‬ :‫ﻓﻮﻟﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت‬ ‫2.1 أﻣﺒﻴﺮ‬ :‫ﺗﻴﺎر...
 • Page 87 ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ‬ 3G ‫ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺸﺎﺣﻦ‬ 59 ... 95 / ‫53...51 درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬ :‫درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ‬ 20% ... 75% :‫ﻣﺴﺘﻮى رﻃﻮﺑﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫07 ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺎﺳﻜﺎل‬ :‫اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﻐﻂ اﻟﺠﻮي‬ / ‫-04 ... 01 درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬ :‫درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‬ ‫401 ...
 • Page 88 ‫اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‬ ‫اﻹﻧﺬار‬ ‫ﺳﻮف ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺸﺎﺣﻦ ﻟﻠﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام‬ .‫ﻣﺬﻳﺐ‬ .‫وﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻌﻘﻴﻢ أو ﺗﻄﻬﻴﺮ اﻟﺸﺎﺣﻦ‬ .‫اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻨﺪﻳﻞ ورﻗﻰ ﺟﺎف وﻧﺎﻋﻢ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺸﺎﺣﻦ‬ ‫اﺳﺄل أﺧﺼﺎﺋﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻤﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ إذا ﻛﺎﻧﺖ‬ .‫ﻣﻼﻣﺴﺎت اﻟﺸﺤﻦ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻒ أم ﻻ‬ ‫وﻇﻴﻔﺔ...
 • Page 89 ‫ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺸﺤﻦ‬ ‫ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺸﺤﻦ‬ ‫ﺗﺆدي اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ إﻟﻰ إﻃﺎﻟﺔ‬ .‫ﻋﻤﺮﻫﺎ‬ ‫ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺸﺤﻦ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 03 درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬ ‫)68 درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ(. ﻓﻤﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ‬ .‫اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ‬ .‫ﻻ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺸﺤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺬاﻛﺮة‬ ‫ﻗﻢ...
 • Page 90 ‫ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺸﺤﻦ‬ ‫اﻟﺸﺮح‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻀﻮﺋﻲ واﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫إذا ﻛﺎن ﻧﻮع وﻗﻄﺒﻴﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺻﺤﻴﺤﻴﻦ، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻀﻮﺋﻲ‬ :‫ﻳﻀﻲء ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ‬ ‫اﻃﻠﺐ ﻣﻦ أﺧﺼﺎﺋﻲ رﻋﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻤﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ ﺗﻨﻈﻴﻒ‬ ‫ﺗﻼﻣﺴﺎت أﺟﻬﺰة اﻟﺴﻤﻊ‬ .‫واﻟﺸﺎﺣﻦ‬ ‫اﻃﻠﺐ ﻣﻦ أﺧﺼﺎﺋﻲ رﻋﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﻤﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ اﻟﺘﺄﻛﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت‬ ‫اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ...
 • Page 91 ‫ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺸﺤﻦ‬ ‫اﻟﺸﺮح‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻀﻮﺋﻲ واﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗﻮﺟﺪ وﺳﺎدة ﻣﻌﻴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﺣﻦ. ﻻ‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻀﻮﺋﻲ اﻷﻳﺴﺮ‬ .‫ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦ‬ ‫واﻷﻳﻤﻦ ﻳﻀﺊ ﺑﻠﻮن أﺣﻤﺮ‬ ‫ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻮﺳﺎدة‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﺴﻤﻊ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ/اﻃﻠﺐ ﻣﻦ‬ ‫أﺧﺼﺎﺋﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻤﻊ‬ ‫اﻟﺨﺎص ﺑﻚ إدﺧﺎل‬ ‫اﻟﻮﺳﺎدة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻷﺟﻬﺰة‬ .‫اﻟﺴﻤﻊ...
 • Page 92 ‫ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺸﺤﻦ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻀﻮﺋﻲ‬ ‫ﺗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﺣﻦ ﺣﺎﻟﺔ‬ .‫اﻟﺸﺤﻦ‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻀﻮﺋﻲ اﻷوﺳﻂ: اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﻤﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻀﻮﺋﻲ اﻷﻳﺴﺮ/اﻷﻳﻤﻦ: ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦ ﻟﺠﻬﺎز اﻟﺴﻤﻊ‬ ‫ﻳﺴﺎر/ﻳﻤﻴﻦ‬ ‫اﻟﺸﺮح‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻀﻮﺋﻲ واﻟﺤﺎﻟﺔ‬ .‫اﻟﺸﺎﺣﻦ ﻣﻮﺻﻞ ﺑﻤﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻀﻮﺋﻲ اﻷوﺳﻂ‬ .‫اﻟﺸﺎﺣﻦ ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام‬ ‫ﻳﻀﺊ...
 • Page 93 ‫ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦ‬ ‫اﻹﻋﺪاد‬ ‫ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺸﺎﺣﻦ ﺑﻤﺼﺪر‬ .‫ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء‬ ‫اﻟﺸﺤﻦ‬ ‫اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻟﻔﺘﺢ‬ .‫اﻟﺸﺎﺣﻦ‬ .‫ﻳﻨﻔﺘﺢ اﻟﻐﻄﺎء‬ ‫ﺿﻊ أﺟﻬﺰة اﻟﺴﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺤﺎت‬ .‫اﻟﺸﺤﻦ‬ .‫ﻗﻢ ﺑﻐﻠﻖ ﻏﻄﺎء اﻟﺸﺎﺣﻦ‬ ‫ﺗﺘﻮﻗﻒ أﺟﻬﺰة اﻟﺴﻤﻊ ﺗﻠﻘﺎﺋ ﻴ ً ﺎ وﺗﺒﺪأ‬ .‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦ‬ .‫ﻳﻮﻣﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻀﻮﺋﻲ اﻷﺧﻀﺮ‬ ً...
 • Page 94 ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت‬ ‫ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺳﻮى اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة‬ ‫اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ أﺧﺼﺎﺋﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻤﻊ‬ .‫اﻟﺨﺎص ﺑﻚ‬ ‫ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة‬ ‫اﻟﺸﺤﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺎوز ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‬ .‫اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﻮة‬ ‫راﺟﻊ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم أﺟﻬﺰة اﻟﺴﻤﻊ ﻟﻠﺤﺼﻮل‬ .‫ﻋﻠﻰ...
 • Page 95 ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت‬ ‫ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ أو‬ .‫اﻟﻤﺸﻮﻫﺔ‬ .‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺸﺤﻦ‬ ‫ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺸﺤﻦ ﻓﻲ‬ .‫اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث اﻧﻔﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻹﻋﺎدة اﻟﺸﺤﻦ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ، اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺎﻷﺟﺰاء‬ ‫ﺑﻌﻴ...
 • Page 96 ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت‬ ‫اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ‬ ‫ﺗﻮﺟﺪ ﺧﻄﻮرة ﻟﺤﺪوث ﺧﻠﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﺟﻮد أﺟﺰاء ﻏﻴﺮ‬ .‫ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺳﻮى ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻬﺎﻳﺊ اﻟﺨﺎص‬ .‫ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ واﻟﻤﺮﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﺣﻦ‬ ‫ﻻ ﻳﺤﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎح ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ. وﻫﻮ‬ ■ .‫ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻛﺒﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﺸﺎﺣﻦ ﻣﺼﻤﻢ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺰل‬ ■...
 • Page 97 ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻫﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻫﺎﻣﺔ‬ ‫اﻹﻧﺬار‬ ‫ﻳﺘﺴﻢ اﻟﺸﺎﺣﻦ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‬ .‫ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻟﻠﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة‬ ‫ﻻ ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺎﺣﻦ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﺸﺪﻳﺪة أو‬ .‫ﻟﻠﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‬ .‫وﻻ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ‬ .‫ﻳﻨﺸﺄ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺧﺘﻨﺎق ﻋﻦ اﻷﺟﺰاء اﻟﺼﻐﻴﺮة‬ ‫ﻳﺠﺐ إﺑﻌﺎد أﺟﻬﺰة اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت واﻟﻤﻠﺤﻘﺎت‬ .‫ﻋﻦ...
 • Page 98 ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺼﻮد‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺼﻮد‬ .Siemens ‫ﻫﺬا اﻟﺸﺎﺣﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺸﺤﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺴﻤﻊ‬ ‫اﻗﺮأ واﺗﺒﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا ﻟﻌﺪم‬ .‫اﻟﺘﻌﺮض ﻹﺻﺎﺑﺎت أو ﺣﺪوث ﺗﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﺣﻦ وﺟﻬﺎز اﻟﺴﻤﻊ‬ :‫اﻟﺮﻣﻮز‬ ‫اﻧﺘﺒﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺮﻣﺰ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﺗﺤﺬﻳﺮ أو ﺗﻨﺒﻴﻪ أو‬...
 • Page 99 ‫اﻟﺸﺎﺣﻦ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ‬ ‫اﻟﺸﺎﺣﻦ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ‬ ‫① ﻓﺘﺤﺎت اﻟﺸﺤﻦ ﻣﻊ ﻣﻼﻣﺴﺎت اﻟﺸﺤﻦ‬ ebuTefiL ‫② ﺗﺠﻮﻳﻒ ﻟﻮﺣﺪات ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وأﻧﺎﺑﻴﺐ‬ .‫( وﻗﻮاﻟﺐ اﻷذن‬domes) ‫واﻟﻘﺒﺎب‬ ‫③ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﺣﻦ‬ ‫④ ﺗﻼﻣﺲ ﻹﻣﺪاد اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫⑤ ﻣﺼﺪر ﻃﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﻬﺎﻳﺊ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻠﺪ‬...
 • Page 100 ‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‬ ‫ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺸﺤﻦ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻫﺎﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺼﻮد‬ ‫اﻟﺸﺎﺣﻦ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ‬...
 • Page 104 © Siemens AG, 04.2010 · SB Document No. A91SAT-01097-99T1-76V6 Order/Item No. 106 02 349 Printed in Germany Siemens Audiologische Technik GmbH Gebbertstrasse 125 91058 Erlangen Germany Phone +49 9131 308 0...