Download  Print this page

Advertisement

LED-i olek
Laadija LED-indikaatorlambid näitavad
laadimise olekut.
Keskmine LED: ühendus vooluvõrguga
Parem/vasak LED: Vasaku/parema kuuldeaparaadi laadi-
mine
LED ja olek
Keskmine LED
põleb roheliselt
Keskmine LED
ei põle
Vasak/parem
LED vilgub
roheliselt
Vasak/parem
LED põleb
roheliselt
Selgitus
Laadija on vooluvõrku ühendatud.
Laadija on kasutusvalmis.
Kontrollige, kas laadija on ühendatud
õigesse vooluvõrku.
Toimub vasaku/parema kuuldeaparaadi
laadimine
Jätke kuuldeaparaat laadijasse.
Vasaku/parema kuuldeaparaadi laadimine
on lõpetatud Laadija säilitab aku laengut.
Võtke kuuldeaparaadid laadijast välja,
kui te neid kasutada soovite.
Kuidas laadida?
27
EN
ET
LV
LT
RU
BG
HE

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens eCharger

   Related Manuals for Siemens eCharger

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: