Καθαρισμός, Συντήρηση Και Αποθήκευση - Black & Decker BD 3000 Original Instructions Manual

160.100.550
Hide thumbs Also See for BD 3000:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
υπερφόρτωσης θα πρέπει να αλλάζονται μόνο
με προστασίες ίδιου σχεδιασμού και τεχνικών
χαρακτηριστικών. Εάν χρειάζεται επισκευή
επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις.
8. Καθαρισμός, συντήρηση και
αποθήκευση
Σβήστε το κινητήρα και βγάλτε το μπουζί πριν
να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία
καθαρισμού ή συντήρησης στην γεννήτρια.
8.1 Καθαρισμός
- Κρατήστε όλα τα εξαρτήματα ασφαλείας,
εγκοπές εξαερισμού και το κέλυφος του μοτέρ
καθαρά από σκόνη και χώμα. Καθαρίστε την
γεννήτρια με ένα καθαρό πανί ή φυσήξτε την
με ένα φυσητήρα.
- Σας προτείνουμε να καθαρίζετε το μηχάνημά
σας αμέσως μετά από κάθε χρήση.
- Καθαρίστε την γεννήτρια τακτικά με ένα υγρό
πανί και λίγο απαλό σαπούνι. Μην
χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλυτικά
διότι μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα
πλαστικά του μηχανήματος. Σιγουρευτείτε ότι
δεν εισχωρεί νερό στο μηχάνημα.
8.2 Φίλτρο αέρος (εικόνες 10-11)
Παρακαλώ διαβάστε και τις πληροφορίες
σέρβις.
- Καθαρίστε το φίλτρο αέρος ανά τακτικά
χρονικά διαστήματα και αλλάξτε το εάν
χρειάζεται.
- Αφαιρέστε τον κοχλία στερέωσης στον αέρα
filtercover (Εικ. 10).
- Αφαιρέστε τα στοιχεία του φίλτρου.
Σημαντικό!
Μην χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά ή
πετρέλαιο για να καθαρίσετε το φίλτρο.
- Καθαρίστε το χτυπώντας το ελαφρά σε μια
επίπεδη επιφάνεια. Στην περίπτωση σκληρής
βρωμιάς καθαρίστε το με σαπουνόνερο,
στύψτε το και στεγνώστε το.
- Τοποθετήστε το αντίστροφα.
8.3 Μπουζί (εικόνα 9)
Ελέγξτε το μπουζί (είδος 21) για βρωμιά και
υπολείμματα μετά από 50 ώρες λειτουργίας
και εάν χρειάζεται καθαρίστε το με μια
βούρτσα.
Πραγματοποιήστε σέρβις στο μπουζί κάθε 50
ώρες λειτουργίας.
- Βγάλτε το μπουζοκαλώδιο.
- Αφαιρέστε το μπουζί με το μπουζόκελιδο που
σας παρέχεται.
- Συναρμολογήστε πάλι αντίστροφα.
8.4 Αλλαγή λαδιών και έλεγχος στάθμης (
B12-B14)
λεδιών (πριν την χρήση του μηχανήματος)
(εικόνα 14) Το λάδι μηχανής αλλάζεται
καλύτερα όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε
θερμοκρασία λειτουργίας.
- Χρησιμοποιήστε μόνο λάδι κινητήρα
(15W40/<0 oC: 5W30).
8.4.1 Συμπλήρωμα λαδιού (Β12)
Ανοίξτε την βίδα συμπλήρωσης ξεβιδώνοντας
την. (8). Τοποθετήστε ακριβώς 0,6λίτρα λάδ
μηχανής. Ή διαβάστε το περιεχόμενο της
παραγράφου 8.4.2. Τοποθετήστε ξανά την
βίδα συμπλήρωσης.
Page 50

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents