Download Print this page

Technische Gegevens - Black & Decker BD 3000 Original Instructions Manual

160.100.550
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Bewaar alle veiligheidsregels en -instructies
op een veilige plaats voor toekomstig
gebruik.
3. Geëigend gebruik
Zorg ervoor dat u de beperkingen in de
veiligheidsinstructies in acht neemt. De
generator is bedoeld om elektrische
gereedschappen en lichtbronnen
van elektriciteit te voorzien. Wanneer
u het apparaat met huishoudtoestellen
gebruikt, controleer dan de geschiktheid
overeenkomstig de instructies van de
respectieve fabrikant. In geval van twijfel,
vraag een geautoriseerde verdeler van de
respectieve apparatuur. De machine dient
enkel voor het beoogd gebruik aangewend
te worden. Elk ander gebruik wordt als
verkeerd gebruik beschouwd. De gebruiker/
bediener, en niet de fabrikant, is
aansprakelijk voor alle beschadigingen of
letsels van welke aard dan ook die hierdoor
veroorzaakt worden.
Het apparaat is ontworpen voor toepassingen
die werken met een wisselstroombron van
230V voor 230 V.

4. Technische gegevens

Generatortype:
Beschermingstype:
Nominale spanning Unom:
230 V~/ 1x12 V d.c.(8.3 A)
Nominaal duurvermogen Pnom (S1): 2,5 kW
Maximaal vermogen Pmax (S2):
Nominale ingangsstroom Inom:
Frequentie Fnom:
Arbeidsfactor cos φ:
Arbeidsklasse:
Bedieningsmodus S1 (continue bediening)
De machine kan continu bediend worden met
de aangehaalde vermogensuitvoer.
Bedieningsmodus S2 (tijdelijke bediening)
De machine kan tijdelijk bediend worden met
de aangehaalde vermogensuitvoer. Nadien
moet de machine een tijdlang gestopt worden
teneinde oververhitting te voorkomen.
Aandrijfmotorontwerp:
1 cilinder, persluchtgekoeld, 4-slags kopklep
Bougie:
Uitslag:
Tankcapaciteit:
Motorolie: Ongev. 0,6 l (15W40/<0
Gewicht:
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau
(L
Max. temperatuur:
Max. hoogte (boven gemiddeld zeeniveau):
5. Legenda (afb. 1-7)
1. Tankmeter
2. Brandstofdop
3. Uitgangen 230 V~
4. DC-uitvoer 12 V
5. Aarding
6. Overbelastingsbeveiliging
7. Voltmeter
8. Olieopvulplug
Synchroon
9. Olieaftapplug
IP 23M
10. Aan-/uitschakelaar
11. Chokehendel
12. Trekkoord
13. Benzinehaan
14. Wielen
2,7 kW (S2, 2 min)
15. Draaghendel
5.2 A
16. Rubberpoten
50 Hz
17. Moersleutel
1
18.Adapterkabel voor DC-uitgang
G1
19. Assemblageset voor wielen
20. Luchtfilterset
21. Bougie
22. Sleutelset voor bougie
):
WA
LG F6TC
196 cm³
18 l
o
C: 5W30)
50 kg
96 dB(A)
40 °C
1000 m
37

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker BD 3000

  Related Manuals for Black & Decker BD 3000

This manual is also suitable for:

Bd 4500