Algemene Veiligheidsinstructies - Black & Decker BD 3000 Original Instructions Manual

160.100.550
Hide thumbs Also See for BD 3000:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Waarschuwing: de benzine is
zeer vluchtig, ontvlambaar en
explosief.
Waarschuwing: controleer
het oliepeil vóór bediening.
Chokehendel
Benzinekraan
Brandstofmeter
Voltmeter
AAN/UIT
Wisselstroom (AC)
Gelijkstroom (DC)
Overbelastingsbeveiliging

2. Algemene veiligheidsinstructies

- Er mogen geen wijzigingen aan de
generator worden aangebracht.
- Uitsluitend originele onderdelen mogen
gebruikt worden voor onderhoud en
toebehoren.
- Er mogen geen wijzigingen worden
aangebracht aan de instellingen van de
motor of generator.
- De door de fabrikant vastgelegde snelheid
mag niet gewijzigd worden. De generator
of aangesloten apparatuur kan beschadigd
worden.
- Reparaties en aanpassingswerkzaamheden
mogen enkel door geautoriseerd en
geschoold personeel uitgevoerd worden.
- Belangrijk: benzine en benzinedampen zijn
uiterst brandbaar of explosief.
- Explosiegevaar: bedien de generator nooit
in kamers met ontbrandbare materialen.
- Vul de tank niet bij en leeg deze niet in de
nabijheid van open lichten, vuur of vonken.
Niet roken!
Belangrijk: toxische uitlaatgassen kunnen
ondanks de uitlaatslang ontsnappen. Met
het oog op brandgevaar: richt de slang nooit
rechtstreeks op ontvlambare materialen.
- Schakel de motor altijd uit wanneer u de
generator transporteert en bijtankt.
- Zorg ervoor dat wanneer u de generator
bijtankt, er geen brandstof op de motor of
uitlaatpijp gemorst wordt.
- Plaats de generator in een veilige, effen
positie. Draai, kantel of wijzig de positie van
de generator niet terwijl hij in werking is.
- Beveilig de generator tegen verschuiven en
kantelen tijdens transport.
- Neem voorzorgen tegen elektrisch gevaar.
- Sluit de generator niet op het huiselijke
NL
35

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents