Κατάλληλη Χρήση; Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Black & Decker BD 3000 Original Instructions Manual

160.100.550
Hide thumbs Also See for BD 3000:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
3. Κατάλληλη χρήση
Σιγουρευτείτε ότι έχετε παρατηρήσει όλες τις
οδηγίες ασφαλείας. Η γεννήτρια προορίζεται
για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε
ηλεκτρικά εργαλεία και λάμπες. Όταν
χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με οικιακές
συσκευές ελέγξτε την καταλληλότητά τους από
τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή. Το
μηχάνημα αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείτε
μόνο για την προαναφερόμενη χρήση.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείτε κακή
λειτουργία. Ο χρήστης και όχι ο κατασκευαστής
είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή
τραυματισμό μπορεί να προκύψει από κακή
λειτουργία.
Το μηχάνημα αυτό είναι σχεδιασμένο
για εφαρμογές οι οποίες λειτουργούν με
εναλλασσόμενο ρεύμα 230V για τα μοντέλα
230 V.
4. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος γεννήτριας Συγχρονισμού
Τύπος προστασίας
ΙΡ23M
Τάση
230V~/12 V d.c.(8.3 A)
Συνεχόμενη απόδοση (S1)
2,5 kW
Μέγιστη απόδοση (S2)
2,7 kW (S2, 2 min)
Ρεύμα
5,2 Α
Συχνότητα
50 Ηz
Συντελεστής ισχύος
1
Κλάση ισχύος
G1
Τρόπος λειτουργίας S1 (συνεχής
λειτουργία)
Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει
συνεχόμενα με την αναφερόμενη απόδοση.
Τρόπος λειτουργίας S2 (προσωρινή
λειτουργία)
Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει
προσωρινά με την αναγραφόμενη απόδοση.
Μετά θα πρέπει να σταματήσετε την γεννήτρια
για λίγο για να μην υπερθερμανθεί.
Κινητήρας 4χρονος ΟΗV, αερόψυκτος,
μονοκύλινδρος
Μπουζί
LGF6TC
3
Εκτόπισμα
196 cm
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ
18 λίτρα
Λάδι κινητήρα περίπου
0,6 λίτρα (15W40/<0 oC: 5W30)
Βάρος
50 kg
Εγγυημένο επίπεδο θορύβου
96dB(A)
ο
Μέγιστη θερμοκρασία
40
C
Μέγιστο υψόμετρο
1000 m
5. Περιγραφή σχεδιαγράμματος
(εικόνα 1-7)
1. Δείκτης ρεζερβουάρ
2. Τάπα καυσίμου
3. Πρίζα 230 V
4. Έξοδος 12V
5. Γείωση
6. Προστασία υπερφόρτωσης
7. Βολτόμετρο
8. Βίδα γέμισης λαδιού
9. Βίδα στράγγισης λαδιού
10. Διακόπτης On/Off
11. Μοχλός τσοκ
12. Χειρόμιζα
13. Μίζα
14. Ρόδες
15. Λαβή
16. Λαστιχένιες βάσεις
17. Γερμανικό κλειδί
18. Καλώδιο εξαγωγής συνεχούς ρεύματος
19. Σετ συναρμολόγησης για της ρόδες
20. Σετ φίλτρου αέρος
21. Μπουζί
22. Σετ μπουζόκλειδου
6. Πριν την λειτουργία
6.1 Συναρμολόγηση για της ρόδες (B4-B5)
1. Τοποθετήστε την μια μεριά από τον άξονα
των τροχών (είδος 20) μέσα από την τρύπα
Page 47

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents