Κατάλληλη Χρήση; Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Black & Decker BD 3000 Original Instructions Manual

160.100.550
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3. Κατάλληλη χρήση
Σιγουρευτείτε ότι έχετε παρατηρήσει όλες τις
οδηγίες ασφαλείας. Η γεννήτρια προορίζεται
για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε
ηλεκτρικά εργαλεία και λάμπες. Όταν
χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με οικιακές
συσκευές ελέγξτε την καταλληλότητά τους από
τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή. Το
μηχάνημα αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείτε
μόνο για την προαναφερόμενη χρήση.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείτε κακή
λειτουργία. Ο χρήστης και όχι ο κατασκευαστής
είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή
τραυματισμό μπορεί να προκύψει από κακή
λειτουργία.
Το μηχάνημα αυτό είναι σχεδιασμένο
για εφαρμογές οι οποίες λειτουργούν με
εναλλασσόμενο ρεύμα 230V για τα μοντέλα
230 V.
4. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος γεννήτριας Συγχρονισμού
Τύπος προστασίας
Τάση
Συνεχόμενη απόδοση (S1)
Μέγιστη απόδοση (S2)
Ρεύμα
Συχνότητα
Συντελεστής ισχύος
Κλάση ισχύος
Τρόπος λειτουργίας S1 (συνεχής
λειτουργία)
Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει
συνεχόμενα με την αναφερόμενη απόδοση.
Τρόπος λειτουργίας S2 (προσωρινή
λειτουργία)
Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει
προσωρινά με την αναγραφόμενη απόδοση.
Μετά θα πρέπει να σταματήσετε την γεννήτρια
ΙΡ23M
230V~/12 V d.c.(8.3 A)
2,5 kW
2,7 kW (S2, 2 min)
5,2 Α
50 Ηz
1
G1
για λίγο για να μην υπερθερμανθεί.
Κινητήρας 4χρονος ΟΗV, αερόψυκτος,
μονοκύλινδρος
Μπουζί
Εκτόπισμα
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ
Λάδι κινητήρα περίπου
0,6 λίτρα (15W40/<0 oC: 5W30)
Βάρος
Εγγυημένο επίπεδο θορύβου
Μέγιστη θερμοκρασία
Μέγιστο υψόμετρο
5. Περιγραφή σχεδιαγράμματος
(εικόνα 1-7)
1. Δείκτης ρεζερβουάρ
2. Τάπα καυσίμου
3. Πρίζα 230 V
4. Έξοδος 12V
5. Γείωση
6. Προστασία υπερφόρτωσης
7. Βολτόμετρο
8. Βίδα γέμισης λαδιού
9. Βίδα στράγγισης λαδιού
10. Διακόπτης On/Off
11. Μοχλός τσοκ
12. Χειρόμιζα
13. Μίζα
14. Ρόδες
15. Λαβή
16. Λαστιχένιες βάσεις
17. Γερμανικό κλειδί
18. Καλώδιο εξαγωγής συνεχούς ρεύματος
19. Σετ συναρμολόγησης για της ρόδες
20. Σετ φίλτρου αέρος
21. Μπουζί
22. Σετ μπουζόκλειδου
6. Πριν την λειτουργία
6.1 Συναρμολόγηση για της ρόδες (B4-B5)
1. Τοποθετήστε την μια μεριά από τον άξονα
των τροχών (είδος 20) μέσα από την τρύπα
LGF6TC
3
196 cm
18 λίτρα
50 kg
96dB(A)
ο
40
C
1000 m
47

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker BD 3000

  Related Manuals for Black & Decker BD 3000

Table of Contents