Čištění, Údržba A Skladování - Black & Decker BD 3000 Original Instructions Manual

160.100.550
Hide thumbs Also See for BD 3000:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Nikdy jej nepoužívejte k napájení jemných DC
nástrojů.
Při použití generátoru k pohonu topného
zařízení.
Prosím držte poháněné topné zařízení daleko
od generátoru.
7.4 Vypnutí motoru
- Před vypnutím nechejte generátor ještě chvíli
běžet bez připojených spotřebičů; tak může
přístroj vychladnout.
- Vypínač (č. 10) nastavte do polohy „O".
- Uzavřete uzavíracíventil paliva.
7.5 Ochrana zásuvek proti přepětí
Důležité!
Generátor je vybaven pojistkou proti přetížení.
To odpojuje zástrčky (3). Zástrčky můžete
restartovat resetem pojistky okruhu (6).
Důležité! V takových případech snižte odběr
proudu připojených spotřebičů, odpojte vadné
přístroje.
Důležité! Vadnou přepěťovou ochranu je
potřeba vyměnit za přepěťovou ochranu
identického provedení se stejnými výkonovými
údaji. Je-li potřeba oprava, obraťte se na
zákaznický servis.
8. Čištění, údržba a skladování
Před čistícími nebo údržbovými pracemi
vypněte motor a vytáhněte nástrčku ze
zapalovací svíčky.
8.1 Čištění
- Všechna bezpečnostní zařízení, větrací
otvory a těleso motoru udržujte pokud možno
bez prachu a jiných nečistot. Otřete přístroj
čistým hadříkem nebo jej vyčistěte stlačeným
vzduchem při nízkém tlaku.
- Doporučujeme vyčistit přístroj hned po
každém použití.
- Čistěte přístroj pravidelně vlhkým hadříkem
a trochou jemného mýdla. Nepoužívejte
čisticí prostředky a rozpouštědla; takové látky
mohou škodit plastové části přístroje.
Dbejte na to, aby do přístroje nevnikla voda a
jiné tekutiny.
8.2. Vzduchový filtr (obrázky 10-11)
Přečtěte si také pokyny k údržbě.
- Pravidelně čistěte vzduchový filtr, podle
potřeby jej vyměňte.
- Odstraňte upevňovací šroub na vzduchovém
filtercover (Obr. 10).
- Vyjměte filtrační články (obrázek 11).
Důležité! V žádném případě nepoužívejte k
čištění vzduchového filtru abrazivní prostředky
nebo benzín.
- Vyčistěte články vyklepáváním. Zatvrdlé
usazeniny vyčistěte nejprve mýdlovou vodou,
poté dobře vypláchněte čistou vodou a
nechejte filtr na vzduchu vyschnout, než jej
znovu nasadíte.
- Poté namontujte zpět v obráceném pořadí.
8.3 Zapalovací svíčka (obrázek 9)
Po dvaceti provozních hodinách zkontrolujte,
zda není zapalovací svíčka (č. 21) znečištěná;
v případě potřeby ji vyčistěte drátěným
kartáčem. Pak kontrolujte a čistěte zapalovací
svíčku po každých 50ti provozních hodinách.
67

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents