Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας - Black & Decker BD 3000 Original Instructions Manual

160.100.550
Hide thumbs Also See for BD 3000:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Μοχλός τσοκ.
Βάνα καυσίμου.
Δείκτης καυσίμου
Βολτόμετρο
On/Off
Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)
Συνεχές ρεύμα (DC)
Προστασία υπερφόρτωσης
2. Γενικές οδηγίες ασφαλείας
- Μην κάνετε μετατροπές στην γεννήτρια.
- Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά
για την συντήρηση και τα αξεσουάρ.
- Μην κάνετε μετατροπές στις ρυθμίσεις του κινητήρα ή
της γεννήτριας.
- Οι στροφές που έχει η γεννήτρια από το κατασκευαστή
δεν επιτρέπεται να αλλαχτούν. Η γεννήτρια ή τα
συνδεδεμένα εργαλεία μπορεί να πάθουν ζημιά.
- Επισκευές και ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνονται μόνο
από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
- Σημαντικό: Η βενζίνη και οι αναθυμιάσεις είναι πολύ
εύφλεκτα και εκρηκτικά.
- Κίνδυνος έκρηξης: Μην λειτουργείτε την γεννήτρια σε
χώρους με εύφλεκτα υλικά.
- Μην συμπληρώνετε βενζίνη στο ρεζερβουάρ κοντά σε
φλόγες, σπίθες. Μην καπνίζετε!
Σημαντικό: Τα καυσαέρια μπορεί να διαρρεύσουν μέσα
από την σωλήνα εξάτμισης. Λόγω κινδύνου φωτιάς, μην
σημαδεύετε το σωλήνα προς εύφλεκτα υλικά.
- Σταματήστε πάντα τον κινητήρα όταν μεταφέρετε την
γεννήτρια ή συμπληρώνετε καύσιμα.
- Σιγουρευτείτε ότι όταν ανεφοδιάζετε την γεννήτρια δεν
έχει χυθεί βενζίνη στον κινητήρα ή στην εξάτμιση.
- Τοποθετήστε την γεννήτρια σε μια ασφαλές και
επίπεδη θέση. Μην την γυρνάτε ή αλλάζετε την θέση της
όταν εκείνη λειτουργεί.
- Ασφαλίστε καλά την γεννήτρια κατά την μεταφορά για
να μην γυρίσει ή πέσει.
- Προστασία από ηλεκτροπληξία.
- Μην συνδέσετε την γεννήτρια σε οικιακό δίκτυο
παροχής ρεύματος διότι μπορεί να καταλήξει σε
καταστροφή της γεννήτριας ή των οικιακών συσκευών
στην οικία σας.
- Μην λειτουργείτε την γεννήτρια στην βροχή ή στο
χιόνι.
- Μην ακουμπάτε την γεννήτρια με βρεγμένα χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά ή χαλασμένα
ηλεκτρικά εργαλεία(αυτό περιλαμβάνει και τις
προεκτάσεις και τις συνδέσεις καλωδίων).
- Όταν εργάζεστε σε εξωτερικό χώρο χρησιμοποιείστε
μόνο προεκτάσεις καλωδίων που είναι κατάλληλες για
εξωτερικούς χώρους και είναι σημαδεμένα σύμφωνα με
GR
45

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents