Yleiset Turvallisuusohjeet - Black & Decker BD 3000 Original Instructions Manual

160.100.550
Hide thumbs Also See for BD 3000:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Bensiinihana
Polttoainemittari
Jännitemittari
ON/OFF (PÄÄLLE/POIS)
Vaihtovirta (AC)
Tasavirta (DC)
Ylikuormakytkin

2. Yleiset turvallisuusohjeet

- Generaattoriin ei saa tehdä mitään
muutoksia.
- Vain alkuperäisosia saa käyttää
kunnossapidossa ja lisävarusteina.
- Moottorin tai generaattorin asetuksiin ei
saa tehdä muutoksia.
- Kiinnitä generaattori kuljetuksen ajaksi
niin, ettei se pääse siirtymään ja kaatumaan.
- Korjauksia ja säätöjä saa tehdä vain
valtuutettu, tehtävään koulutettu henkilöstö.
- Tärkeää: bensiini ja bensiinihöyry ovat
erittäin syttyviä ja räjähtäviä aineita.
- Valmistajan asettamaa nopeuden
54
esiasetusta ei saa muuttaa. Generaattori tai
liitetty laite voi vahingoittua.
- Älä lisää polttoainetta tai tyhjennä säiliötä
lähellä liekkejä, avotulta tai kipinöitä. Älä
tupakoi!
Tärkeää: myrkyllistä pakokaasua voi päästä
ilmaan pakokaasuletkusta huolimatta.
Tulipalovaaran vuoksi älä koskaan suuntaa
pakokaasuletkua kohti syttyviä materiaaleja.
- Sammuta moottori aina, kun kuljetat
generaattoria tai lisäät siihen polttoainetta.
- Varmista, että lisätessäsi polttoainetta
generaattoriin yhtään polttoainetta ei valu
moottorille tai pakoputkelle.
- Aseta generaattori tukevalle, tasaiselle
alustalle. Älä käännä, kallista tai muuta
generaattorin paikkaa sen ollessa käynnissä.
- Räjähdysvaara: älä koskaan käytä
generaattoria tiloissa, joissa on syttyviä
materiaaleja.
- Suojaa sähkön vaaroilta.
- Älä liitä generaattoria kodin
sähköverkkoon, sillä se voi johtaa
generaattorin tai kodin sähkölaitteiden
vahingoittumiseen.
- Älä koskaan käytä generaattoria sateessa
tai lumisateessa.
- Älä koskaan kosketa generaattoria märin
käsin.
- Älä koskaan käytä viallisten tai
vahingoittunut sähkölaitteita (tämä koskee
myös jatkokaapeleita ja pistorasia).
- Kun työskentelet ulkona, käytä ainoastaan
jatkokaapeleita, jotka on hyväksytty
ulkokäyttöön ja merkitty sellaisiksi

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents