Indicaţii De Siguranţă; Înainte De Prima Utilizare; Asamblarea Măturii Cu Acumulator; Încărcarea Acumulatorului - Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 4
Indicaţii de siguranţă
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, sen-
zoriale sau mentale limitate sau cu o experienţă şi/
sau cunoştinţe limitate, cu excepţia cazului în care
sunt supravegheate de către o persoană respon-
sabilă cu siguranţa lor sau au primit instrucţiuni de
la aceasta privind modul de utilizare a aparatului.
• Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a împiedica
utilizarea aparatului ca jucărie.
• Cu încărcătorul alăturat se va încărca exclusiv
mătura cu acumulator, încărcătorul nu este
adecvat pentru alţi acumulatori.
Pericol de electrocutare!
• Nu încărcati niciodată aparatul dacă elementul
de retea este avariat! Înlocuiti imediat un element
de retea deteriorat pentru a evita punerea în peri-
col. Apelati la serviciul clienti în acest scop.
Înainte de prima utilizare
Înainte de a utiliza mătura asiguraţi-vă că...
• mătura electrică, aparatul de încărcare şi cablul
acestuia sunt într-o stare ireproşabilă şi...
• au fost îndepărtate toate ambalajele.
Asamblarea măturii cu
acumulator
• Montaţi coada ³ prin îmbinarea celor trei ele-
mente şi prin înşurubare.
• Înşurubaţi acum coada ³ astfel formată în su-
portul · aparatului.
Încărcarea acumulatorului
Mătura este livrată cu acumulatorul Ni-MH descărcat.
Pentru a beneficia de întreaga capacitate a acumula-
torului este necesar ca înainte de prima utilizare să
fie încărcat timp de 16 ore. Timpul pentru încărcările
ulterioare este cuprins între 12 - 16 ore.
Cu acumulatorul încărcat, aparatul poate fi utilizat timp
de 30 de minute, înainte de a trebui să fie încărcat
din nou.
• Pentru încărcarea acumulatorului asiguraţi-vă că
mătura este oprită.
• Opriţi-o, eventual, de la comutator ».
• Introduceţi ştecărul aparatului de încărcare ¿ în
bucşa aparatului, iar apoi introduceţi ştecărul în
priză.
• În timpul încărcării ´ se aprinde afişajul de încăr-
care roşu. Dacă nu este acesta cazul, verificaţi
conexiunile şi dacă mătura cu acumulator este
oprită.
După finalizarea procesului de încărcare, aparatul
comută automat în regim de păstrare a energiei.
Indicatorul roţu deîncărcare ´ nu se deconectează
în acest timp.
Totuşi, nu lăsaţi aparatul permanent conectat la în-
cărcător, pentru a preveni deteriorările acumulatorului.
Atenţie!
• Utilizaţi numai aparatul de încărcare livrat
(9 V
200 mA). Alte aparate de încărcare pot
deteriora ireparabil mătura!
• Utilizaţi mătura numai cu acumulatorul livrat.
Altfel, aceasta poate fi deteriorată.
• Pentru încărcare, nu încercaţi să demontaţi acumu-
latorul. Acest lucru provoacă pagube ireparabile!
• Nu încercaţi să desfaceţi învelişul acumulatorului
sau să dezmembraţi acumulatorul, aceasta ar
distruge acumulatorul.
- 15 -
R

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents