Download  Print this page

Voor Het Eerste Gebruik - MAGIMIX NESPRESSO M150 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Gebruik vers leidingwater.
Ververs het water dagelijks.
Reinig het waterreservoir minimaal een keer
per week.
Wij adviseren u geen mineraal water of gedes-
tilleerd water te gebruiken.

Voor het eerste gebruik

(5-9)
Voor u de machine voor het eerst gebruikt, dient
het watercircuit doorgespoeld te worden.
Steek de stekker in het stopcontact.
Vul het waterreservoir (1-4).
Plaats de lege capsulehouder in de machine
door deze van links naar rechts te draaien.
Het is echter niet nodig deze al té vast aan te
draaien (5).
Plaats een opvangbakje onder de capsule-
houder en een tweede bakje onder het
stoom- en heet waterpijpje (6). De funktie-
schakelaar op de «0» positie zetten.
Zet uw machine aan door de aan- / uit scha-
kelaar in te schakelen naar
(7). De stoom-
en heet waterknop moet op de positie
staan. Zowel het rode controlelichtje als het
gele lichtje zullen gaan branden (7).
Zodra het gele thermostaatcontrolelichtje uit-
gaat, is de machine klaar voor gebruik.
Draai de funktieschakelaar naar rechts op de
positie
en laat circa de halve inhoud van
het waterreservoir door het watercircuit lopen
(8). Draai de funktieschakelaar terug naar de
«0» positie.
Draai de funktieschakelaar naar links naar
de positie
en laat het resterende water
door het stoomcircuit lopen (9). Zet de
funktieschakelaar terug naar de «0» positie.
Bereiding van een
Nespresso (10-14)
Voor een optimale kwaliteit kunt u dagelijks de
capsulehouder voorverwarmen en de machine
doorspoelen voor het zetten van uw eerste en na
het laatste kopje Nespresso van de dag. Dit kunt
u doen door de funktieschakelaar op de positie
te zetten gedurende 5 seconden.
Vul het waterreservoir met vers water
(1-4).
Plaats de capsulehouder op de machine om
deze voor te verwarmen (5).
Zet de funktieschakelaar op de «0» positie
(10).
Zet de machine aan door de aan- / uitscha-
kelaar in te schakelen naar
. Zowel het
rode controlelichtjes als het gele lichtje
zullen gaan branden.
Zodra het gele thermostaatcontrolelichtje uit-
gaat, is de machine klaar voor gebruik.
Verwijder de capsulehouder. Plaats de cap-
sule met het zilverkleurig membraan naar
beneden in de houder (11). 1 capsule = 1
kopje Nespresso.
Draai de capsulehouder met capsule van
links naar rechts, zonder deze té vast aan te
draaien (12).
Plaats een voorverwarmd kopje onder de
koffie uitgang (zie «Voorverwarmen van kop-
jes»).
Draai de funktieschakelaar naar rechts naar
de positie
(13).
Zodra de gewenste hoeveelheid koffie in het
kopje is verkregen, draait u de funktieschake-
laar naar de «0» positie. Verwijder de cap-
sulehouder na het bereiden van uw
Nespresso en verwijder de gebruikte capsule
(14).
Om ook het volgende kopje Nespresso op de
ideale temperatuur te kunnen bereiden, dient
u de lege capsulehouder terug te plaatsen op
uw machine.
Bereiden van heet water
(15)
Met deze machine kunt u eveneens heet water
maken voor thee, oploskoffie of soep.
Vul het waterreservoir met vers water (1-4).
Zet de machine aan door de aan- / uitscha-
kelaar in te schakelen naar
(7).
Zodra het gele thermostaatcontrolelichtje uit-
gaat, is de machine klaar voor gebruik.
Zet de stoom- en heet waterknop op de
positie
(7).
Plaats een glas of beker onder het stoom- en
heet waterpijpje en draai de funktieschakelaar
naar links naar de positie
(15).
Zodra de gewenste hoeveelheid water verkre-
gen is, draait u de funktieschakelaar terug
naar de positie «0».
Neem het glas of beker weg en draai het
stoom- en heet waterpijpje boven het lekbakje.
Wees voorzichtig! Het stoom- en heet
waterpijpje is erg heet.
Bereiden van stoom
Het stoompijpje dient om melk op te schuimen
voor een cappuccino of om een vloeistof op te
warmen. Tijdens het bereiden van stoom is een
kloppend geluid te horen, dit wordt veroorzaakt
door het afwisselend werken van de
waterpomp.
Belangrijk! Kijk na of de capsulehouder leeg is
voor u stoom maakt om te voorkomen dat de
koffie zou uitdrogen en de opening van de
koffie uitgang zou verstoppen.
Wees voorzichtig ! Het stoompijpje is
erg heet.
Opschuimen van de melk
voor cappuccino (16-17)
Met deze machine kunt u ook melk opschuimen
voor een cappuccino. Hiertoe is uw machine uit-
gerust met een speciaal geïntegreerd 'opschuim-
hulpstuk' dat u een optimaal resultaat garan-
deert.
Giet ongeveer 1 dl koude volle melk in een
kannetje (met een maximale inhoud van
0,5 l) dat onder het stoompijpje past.
Maak eerst een Nespresso klaar in een cap-
puccino kopje dat u maar voor één-derde vult.
Verwijder de gebruikte capsule en plaats de
capsulehouder weer terug op de machine.
Schakel de stoom- en heet waterknop in naar
de positie
(16). Zodra het gele thermo-
staatcontrolelichtje uitgaat, is de machine op
de juiste temperatuur voor het maken van
stoom.
Dompel het stoompijpje onder in het kannetje
en draai de funktieschakelaar naar links naar

Hide quick links:

Advertisement

loading