Download  Print this page

Specifikke Sikkerhedsforskrifter - Makita 4350T Instruction Manual

Jig saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK
1
Savemådevælger
2
Afbryderkontakt
3
Låseknap
4
Hastighedsvælger
5
Værktøjsåbner
6
Klingeholder
7
Stiksavklinge
8
Fremspring
9
Sål
10 Unbrakonøgle
SPECIFIKATIONER
Model
Slaglængde .................................................................. 26 mm
Maksimal snitkapcitet
Træ ............................................................................ 135 mm
Stål ............................................................................ 10 mm
Aluminium................................................................... 20 mm
–1
Slag per minut (min
)................................................... 2 800
Længde ........................................................................ 236 mm
Vægt ............................................................................. 2,6 kg
Sikkerhedsklasse ..........................................................
• Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
• Specifikationer kan variere fra land til land.
• Vægt i henhold til EPTA-Procedure 01/2003
Tilsigtet anvendelse
Denne maskine er beregnet til savning i træ, plast- og
metalmaterialer. Takket være det omfattende udvalg i til-
behør og savklinger, kan maskinen anvendes til mange
formål og er velegnet til at save buer og cirkler.
Netsspænding
Maskinen må kun tilsluttes den netspænding, der er
angivet på typeskiltet. Maskinen arbejder på enkeltfaset
vekselspænding og er dobbeltisoleret iht. de europæiske
normer og må derfor tilsluttes en stikkontakt uden jordtil-
slutning.
Sikkerhedsforskrifter
For Deres egen sikkerheds skyld bør De sætte Dem ind i
sikkerhedsforskrifterne.

SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

LAD IKKE bekvemmelighed og kendskab til produk-
tet (opnået gennem gentagen anvendelse) forhindre
Dem i nøje at overholde sikkerhedsforskrifterne for
dekupørsaven. Hvis dette el-værktøj anvendes på en
måde, som ikke er sikkerhedsmæssig forsvarlig eller
på en forkert måde, kan resultatet blive alvorlige
kvæstelser.
1.
Hold altid et el-værktøj i dets isolerede hånd-
tagsflader, når du udfører et arbejde, hvor skæ-
reværktøjet kan komme i berøring med dets
egen ledning. Hvis skæreværktøjet kommer i berø-
ring med en strømførende ("live") ledning, kan el-
værktøjets udsatte metaldele blive strømførende og
give operatøren stød.
34
Illustrationsoversigt
11 Snitlinie
12 Bolt
13 Geringsmål
14 Skråsnitsrille
15 Gearhus
16 V-rille
17 Starthul
18 Støvstuds
19 Slange til støvsuger
20 Parallelanslag
4350T
/II
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Sluk altid værktøjet når det ikke benyttes. Brug
11. Sluk altid værktøjet og vent til klingen er helt
12. Undlad at røre klingen eller emnet umiddelbart
13. Anvend ikke maskinen unødvendigt uden belast-
14. Visse materialer indeholder kemikalier, som kan
21 Anlægskinne
22 Kuglegreb
23 Centrérspids
24 Målestang
25 Skrue
26 Føringsanslagssæt
27 Føringsskinne
28 Fodplade
29 Antisplint-anordning
4350CT
26 mm
135 mm
10 mm
20 mm
800 – 2 800
236 mm
2,6 kg
/II
Anvend skruetvinger eller en anden praktisk
måde at fastholde og støtte arbejdsstykket på en
stabil flade. Hvis De holder arbejdsstykket fast med
hånden eller holder det mod kroppen, vil det blive
ustabilt, hvilket kan føre til, at De mister kontrollen
over det.
Anvend altid sikkerhedsbriller eller beskyttelses-
briller. Almindelige briller og solbriller er IKKE
sikkerhedsbriller.
Undgå at save i søm og skruer. Tjek emnet for
søm og skruer og fjern sådanne, før arbejdet
påbegyndes.
Skær ikke i overdimentionerede emner.
Tjek for tilstrækkelig frigang under emnet, så
klingen ikke rammer gulv, arbejdsbænk eller lig-
nende.
Hold maskinen fast med begge hænder.
Vær sikker på at klingen ikke er i kontakt med
emnet, når maskinen tændes.
Hold hænderne borte fra bevægelige dele.
kun værktøjet som håndværktøj.
stoppet, før De fjerner klingen fra emnet.
efter brugen. Klinge og emne kan være meget
varme og forårsage forbrændinger.
ning.
være giftige. Vær påpasselig med ikke at ind-
ånde støv eller få disse materialer på huden.
Følg sikkerhedsforskrifterne fra fabrikanten af
materialet.
4350FCT
26 mm
135 mm
10 mm
20 mm
800 – 2 800
236 mm
2,6 kg
/II

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

4350fct4350ct