Download  Print this page

Advertisement

CD3500 & CD4000 Installations- och Användarhandbok
Felsökning
Symptom
Låset öppnar inte vid
inslagen kod.
Codoor står i olåst läge.
Codoor ljuder inte för
varje tangenttryck.
Batterierna laddas ur i
snabb takt.
Låset öppnar inte trots
reservkraften.
Åtgärd
Kontrollera att rätt kod har intryckts
Tryck inte handtaget under kodinslagningen
Kontrollera att trycket inte hänger
Kontrollera att spärrtiden för automatisk
återställning inte har gått ut
Kontrollera att Codoor står lodrätt.
Kontrollera att inte låset är för hårt åtdraget så
att trycket kärvar
Kontrollera att märkningen vid det fyrkantiga
hålet för tryckespinnen är neråt.
Ställ Codoor i låst läge (om så önskas) enligt
instruktionen avsnitt Uppställningsfunktion.
Programmera till summern (se avsnitt Summer).
Kontrollera batterierna och byt eventuellt
urladdade batterier
Frekvent användande av Codoor medför täta
batteribyten. Batteriernas livslängd är upp
till 150.000 öppningar med litiumbatterier och
50.000 öppningar med alkaliska
Blockeringsräknaren har trätt i funktion (se
avsnitt Blockering) .
Slå programmeringskoden (utan  före och
efter koden)
Batterierna kan vara dåliga och bör bytas
omgående.
Batterierna är helt urladdade och bör bytas
omgående.


Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens Codoor CD3500

   Related Manuals for Siemens Codoor CD3500

This manual also for:

Codoor cd4000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: