Download  Print this page

Advertisement


CD3500 & CD4000 Installations- och Användarhandbok

Radera minnet

Vid tillfällen då man vill flytta Codoor till annan dörr (med nya
användare) så kan man först säkerställa att inga gamla koder finns
kvar. För att radera och återställa all programmering - gör så här
1.
Montera bort Codoor från dörren.
2.
Håll inne resetknappen på baksidan och  -
knappen samtidigt - tills gröna lysdioden tänds.
3.
Släpp båda knapparna samtidigt.
4.
Tryck en gång på den resetknappen.
5.
Summer kvitterar med en stigande ton.
+
+
R
R
R R

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens Codoor CD3500

   Related Manuals for Siemens Codoor CD3500

   Related Content for Siemens Codoor CD3500

This manual also for:

Codoor cd4000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: