Download  Print this page

Om Denna Handbok; Codoor - Allmänt - Siemens Codoor CD3500 Installation & User Manual

Hide thumbs

Advertisement

CD3500 & CD4000 Installations- och Användarhandbok

Om denna handbok

Denna handbok beskriver både den skandinaviska modellen
(CD3500) och internationella modellen (CD4000) av Codoor. I denna
handbok använder vi namnet Codoor (om inte annat anges).
Codoor - Allmänt
Codoor är ett komplett kodlås för en dörr och innehåller elektronisk
kodlås, mekanisk låskoppling och strömförsörjning i samma kapsling.
Codoor passar för montering till de flesta lås med tryckesöppning.
Se mera på sidan 40-41. När Codoor är monterat frigörs det yttre
dörrhandtaget och det kan tryckas ned utan att dörren öppnas.
För passering används en 4-siffrig kod. Vid utpassering
fungerar det inre handtaget som vanligt, eftersom detta inte
påverkas av Codoor. All programmering, förutom inställning av
programmeringskod, sker från knappsatsen (se fig.). Förutom
knapparna finns det två lysdioder på knappsatsen, en grön och en
röd.
GRÖN  -
Lysdiod visar i programmeringsläge att inmatning av
koder etc skett korrekt. Lysdioden indikerar också varje
knappnedtryckning i programmeringsläge
RÖD  -
Lysdiod indikerar i driftläge varje knappnedtryckning.
I programmeringsläge blinkar röd långsamt och då
kommando givits visats detta med snabb blinkning.
1
2
1
4
5
7
8
2
0
3
6
9
#
5

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens Codoor CD3500

   Related Manuals for Siemens Codoor CD3500

This manual also for:

Codoor cd4000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: