Download  Print this page

Spärra Uppställningsfunktionen; Summer - Siemens Codoor CD3500 Installation & User Manual

Hide thumbs

Advertisement

CD3500 & CD4000 Installations- och Användarhandbok
Spärra uppställningsfunktionen
Gör så här:
1.
Slå samt programmeringskod (6
siffror). Avsluta med .
2.
Röd lysdiod blinkar långsamt och
summer pulsar med samma tak.
3.
Slå in  68 . Röd lysdiod blinkar snabbare.
4.
Slå  0 . Grön lysdiod tänds i 2 sek.
5.
Avsluta programmeringen med att slå  00 .
Summer kvitterar med en stigande ton.
Om uppställningsfunktionen önskas tillkopplad igen, repetera steg 1
till 5 men ersätt 0 med 1 i steg 4

Summer

Summerton vid nedtryckning av tangent i normalt driftläge kan väljas
till eller från. Vid leverans är alltid summer inkopplad men om tyst
funktion önskas, gör enligt följande:
1.
Slå  samt programmeringskod (6
siffror). Avsluta med .
2.
Röd lysdiod blinkar långsamt och
summer pulsar med samma takt.
3.
Slå in  65 . Röd lysdiod blinkar snabbare.
4.
Slå  0 . Grön lysdiod tänds i 2 sek.
5.
Avsluta programmeringen med att slå  00 .
Summer kvitterar med en stigande ton.
Om summerton önskas inkopplad igen, repetera steg
1 till 5 men ersätt 0 med 1 i steg 4.
3
6
6
8
8
0
0
0
0
0
0
6
6
5
5
0
0
0
0
0
0

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens Codoor CD3500

   Related Manuals for Siemens Codoor CD3500

This manual also for:

Codoor cd4000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: