Download  Print this page

Avprovning; Testläge; Starta Testläget - Siemens Codoor CD3500 Installation & User Manual

Hide thumbs

Advertisement

CD3500 & CD4000 Installations- och Användarhandbok

Avprovning

Dörren skall alltid gå att öppna inifrån.
Det yttre trycket skall vara frikopplat och inte öppna låset innan
rätt kod har angetts.
Vid rätt inslagen kod skall det yttre trycket öppna låset endast en
gång. Då handtaget släpps upp skall det frikopplas igen.
Yttre trycket får inte spänna på något vis och måste fjädra helt
upp efter att ha varit nedtryckt.
Om koden knappas in skall Codoor automatiskt återställas till
frikopplat läge efter ca 4 sekunder
Testläge
Ett testläge är inbyggd för att kunna testa och ställa in enheten, och
för serviceändamål. Den kommer att kvarstå i testläget tills dess att
ett kommando för att avsluta utförs. Det är inte nödvändigt att ställa
processorn i sparläge utom vid speciella funktioner.
Starta testläget
Testläget startas genom att hålla inne knappen på baksidan och *
i minst 2 sekunder. Summern piper till den gröna lysdioden lyser
konstant, om inget annat anges, för att indikera testläget. Varje gång
en knapp trycks in skall summern ljuda och lysdioden lysa som vid
normal användning.
Tryck på följande knappar startar varje test.
5

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens Codoor CD3500

   Related Manuals for Siemens Codoor CD3500

This manual also for:

Codoor cd4000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: