Download  Print this page

Advertisement

CD3500 & CD4000 Installations- och Användarhandbok

Reservkraft

Då Codoor öppnar och batterierna börjar ta slut, hörs en låg
tonsignal. Låset har en funktion för reservkraft som medger ett
begränsat antal öppningar då batterierna är dåliga.
För att inte äventyra säkerheten fungerar detta endast 50 gånger,
sedan blockeras denna reservfunktion så att den sista kraften i
batterierna sparas. Programmeringskoden blockeras dock inte, så att
ansvarig kan komma in och byta batterierna.

Batteribyte

När batterierna är uttömda kommer Codoor att sluta fungera. Låset
har en funktion för reservkraft som medger ett begränsat antal
öppningar, men batterierna bör bytas ut omgående.
Gör så här
1.
Montera bort Codoor från dörren.
2.
Batterierna sitter åtkomliga via de två rektangulära hålen (på
baksidan) i låsets nederkant (2 batterier typ U9VL).
3.
Byt alltid båda batterierna. Om bara ett batteri byts, försämras
livslängden för det nya batteriet dramatiskt. Batterierna ska vara
av litium typ (2 batterier typ U9VL). Se Tekniska specifikationer.
4.
Montera tillbaka Codoor.


Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens Codoor CD3500

   Related Manuals for Siemens Codoor CD3500

This manual also for:

Codoor cd4000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: