Download  Print this page

Inställning Av Programmeringskod - Siemens Codoor CD3500 Installation & User Manual

Hide thumbs

Advertisement


CD3500 & CD4000 Installations- och Användarhandbok
Dessutom är Codoor utrustad med en summer som indikerar
knappnedtryckning (om så önskas) samt ljuder med en låg ton
om batterireserv erfordras (se avsnitt Reservkraft). I övrigt ljuder
summern under programmeringen.
Innan montering sker på dörr måste programmeringskoden
väljas.
Inställning av programmeringskod
Då din Codoor levereras är minnet helt raderat och det första som
måste göras är att montera batterier (kopplas in på baksidan av
låset). Därefter måste en programmeringskod bestämmas innan
Codoor monteras på dörr. Gör så här då du ska programmera
programmeringskoden första gången:
1.
Tryck in resetknappen som sitter på baksidan av
Codoor och håll den intryckt samtidigt som du trycker in # -
knappen i minst 2 sekunder.
2.
Röd lysdiod blinkar snabbt och
summer pulsar med samma takt
3.
Under tiden summer ljuder – slå 
samt önskad programmeringskod (6 siffror). Avsluta med .
4.
Grön lysdiod tänds i 2 sekunder och summer kvitterar med en
stigande ton – programmeringskod är inställd.
OBS! Programmering av måste ske medan under tiden röd lysdiod
blinkar och summer pulsar med samma takt.
Programmeringkod
Kod 1:
Kod 2:
Kod 3:
Kod 4:
Kod 5:
Kod 6:
Obs!
Programmeringskoden
fyra första siffror får
aldrig vara lika med
någon av de nio
koderna.
Kod 7:
Kod 8:
Kod 9:
+
+
#
#
R
R

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens Codoor CD3500

   Related Manuals for Siemens Codoor CD3500

   Related Content for Siemens Codoor CD3500

This manual also for:

Codoor cd4000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: