Download  Print this page

Advertisement

0
CD3500 & CD4000 Installations- och Användarhandbok
Montera CD4000 på dörr
1.
Ta bort cylinderringen och handtaget från dörren genom att lossa
de fyra skruvarna. Se figur 1.
2.
Säkerställ att tryckespinnen får sticka ut max 20 mm på dörrens
utsida. Om pinnen är för lång, tryck in den i det inre trycket. Om
detta inte är möjligt, kapa den till rätt längd. Se figur 2.
3.
Förbered handtaget genom förlänga tryckesskruvarna med de
medföljande förlängningshylsorna (M4 eller M5). Se figur 3.
4.
Säkerställ att den röda markeringen vid det fyrkantiga hålet
pekar uppåt. Se figur 4.
5.
Lägg CD4000 mot dörrens utsida med trycket påsatt och passa
in tryckespinnen i det fyrkantiga hålet. Se figur 4.
6.
Drag åt (inte för hårt) de fyra skruvarna som tidigare lossats på
mutterhylsorna (skruvarna för handtaget först). Se figur 5.
Figur 1
Figur 4, CD4000
Figur 2
RÖD
RÖD
Figur 3
Figur 5

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens Codoor CD3500

   Related Manuals for Siemens Codoor CD3500

This manual also for:

Codoor cd4000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: