Download  Print this page

Uppställningsfunktion; Återgå Till Låst Läge - Siemens Codoor CD3500 Installation & User Manual

Hide thumbs

Advertisement

2
CD3500 & CD4000 Installations- och Användarhandbok
Uppställningsfunktion
Den 9:e koden kan användas som "uppställningskod", vilket innebär
att man med denna kod kan manuellt ställa
Codoor i olåst läge. Gör så här:
1.
Slå in  samt kod 9 (fyra siffror). Avsluta
med .
2.
Röd lysdiod blinkar långsamt och summer pulsar med samma
takt.
3.
Slå in 1 . Grön lysdiod tänds i 2 sek. Summer
kvitterar med en stigande ton.
4.
Efter ca 4 sekunder öppnar låset. Låset öppnar sedan
automatiskt efter varje nedtryckning av handtaget och Codoor
förblir därmed olåst.
OBS! Om Codoor misslyckas med att öppna (t ex om trycket hålls
ner) kommer Codoor att göra 9 försök till. Codoor kommer
därefter ( om den har misslyckats med att öppna) att göra
ytterligare 10 försök till om någon knapp har tryckts ned
Återgå till låst läge
Gör så här:
1.
Slå in  samt kod 9 (fyra siffror). Avsluta
med .
2.
Röd lysdiod blinkar långsamt och
summer pulsar med samma takt.
3.
Slå in  0 . Grön lysdiod tänds i 2 sek. Summer
kvitterar med en stigande ton.
4.
Tryck ned handtaget på dörren en gång och Codoor är låst igen.
Kod 9 fungerar givetvis som en vanlig kod om man ej slår
in  före och efter koden. Du har möjlighet att frånkoppla
uppställningsfunktionen – se nästa sida.
1
1
0
0

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens Codoor CD3500

   Related Manuals for Siemens Codoor CD3500

This manual also for:

Codoor cd4000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: