Download  Print this page

Använda Codoor; Inpassering; Utpassering; Automatisk återställning - Siemens Codoor CD3500 Installation & User Manual

Hide thumbs

Advertisement

4
CD3500 & CD4000 Installations- och Användarhandbok
Använda Codoor

Inpassering

1.
Slå in någon av de inprogrammerade koderna (utan ) och utan
att vidröra trycket/handtaget. Vid varje knappnedtryckning hörs
en ljudsignal (om summern är tillkopplad) och den röda lampan
vid knappsatsen blinkar till.
2.
Ett "klick" bekräftar att rätt kod har slagits in.
3.
Öppna dörren inom 4 sekunder.

Utpassering

Den mekaniska låskopplingen i Codoor påverkar endast det yttre
trycket. Från insidan kan dörren alltid öppnas som vanligt.
Automatisk återställning
Codoor har två separata återställningssystem som återställer låset till
spärrat läge efter inslagen kod.
Återställning sker mekaniskt när yttre trycket/handtaget trycks
ned vid passering.
Elektronisk återställning efter ca 4 sekunder om inte trycket/
handtaget trycks ned efter inslagen kod.
Detta ger säkerhet mot obehörig passage eftersom Codoor aldrig
kan förbli i öppet läge. Notera dock viktigheten i att ej lämna Codoor i
uppställt läge (se avsnitt Uppställningsfunktion).

Blockering

För att förhindra försök till att prova sig fram till rätt kod finns en
inbyggd spärrkrets som blockerar Codoor efter 12 st feltryckningar
(3 felaktiga koder efter varandra). Spärrtiden är oändlig och för att
häva denna blockering skall giltig kod anges 2 gånger efter varandra.
Detta innebär att vidare instruktioner till användare ej är nödvändig.

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens Codoor CD3500

   Related Manuals for Siemens Codoor CD3500

   Related Content for Siemens Codoor CD3500

This manual also for:

Codoor cd4000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: