Download  Print this page

Programmering Av Koder; Radera Kod - Siemens Codoor CD3500 Installation & User Manual

Hide thumbs

Advertisement

CD3500 & CD4000 Installations- och Användarhandbok

Programmering av koder

I Codoor finns möjlighet att programmera upp till 9 olika koder
(kodnummer 01 – 09). Gör så här:
1.
Slå  samt programmeringskod
(6 siffror). Avsluta med .
2.
Röd lysdiod blinkar långsamt och
summer pulsar med samma takt.
3.
Slå  samt det kodnummer du vill programmera
(01-09). Avsluta med . Röd lysdiod blinkar
snabbare.
4.
Slå  samt önskad kod (4 siffror).
Avsluta med . Grön lysdiod tänds i 2
sek. Upprepa steg 3 och 4 om fler koder
skall programmeras.
5.
Avsluta programmeringen med att slå  00 .
Summer kvitterar med en stigande ton
OBS! Vid programmering återgår elektroniken automatiskt till
driftläge efter 10 sekunder om ingen knapp nedtrycks.
Programmering måste ske medan röd lysdiod blinkar och
summer pulsar med samma takt.

Radera kod

Gör så här:
1.
Slå samt programmeringskod (6
siffror). Avsluta med .
2.
Röd lysdiod blinkar långsamt och
summer pulsar med samma takt.
3.
Slå # samt det kodnummer Du vill radera (01-
09) Avsluta med #. Grön lysdiod tänds. Upprepa
steg 3 om fler koder skall raderas.
4.
Avsluta programmeringen med att slå  00 .
Summer kvitterar med en stigande ton
#
#
1
0
0
0
0
#
#
0
0
0
0

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens Codoor CD3500

   Related Manuals for Siemens Codoor CD3500

This manual also for:

Codoor cd4000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: