Oplossen Van Problemen - Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Oplossen van problemen

Controleer de volgende punten voordat u de 3D-Bril voor reparatie wegbrengt.
Probleem
De beelden zijn
niet in 3D.
NE-10
Oplossing
• Zijn de juiste instellingen gemaakt voor de 3D-modus?
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de projector voor de
instellingen die voor de 3D-modus moeten worden gemaakt.
• Is er een voorwerp dat de communicatie blokkeert aanwezig
tussen de 3D-Emitter en de 3D-Bril? Of is er een sticker of iets
dergelijks geplakt op de infraroodsignaalontvanger van de 3D-Bril?
De 3D-Bril werkt via ontvangst van de signalen van de
3D-Emitter. Controleer of de communicatie tussen de
3D-Emitter en de 3D-Bril niet wordt belemmerd.
• Is de afstand tussen de 3D-Emitter en de 3D-Bril te groot of te
klein?
Pas de afstand tot de 3D-Emitter aan. Zie de
gebruiksaanwijzing van de 3D-Emitter voor verdere informatie.
• Zijn de 3D-Emitter en de infraroodsignaalontvanger van de
3D-Bril niet goed ten opzichte van elkaar gericht?
Stel de richting en de plaats van de 3D-Emitter af. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de 3D-Emitter voor verdere informatie.
• Is de 3D-Bril uitgeschakeld?
Druk op de spanningstoets van de 3D-Bril om de bril in te
schakelen.
• Het is mogelijk dat de 3D-modus moet worden omgeschakeld
(bijv. via een 3D-instellingssysteem) op de recorder/speler
wanneer 3D-beelden met een geschikte recorder/speler
worden geprojecteerd. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de speler/recorder voor verdere informatie.)
• Is de 3D-modus van de projector correct ingesteld voor het
beeld?
Stel de 3D-modus van de projector correct in voor het beeld
(Beeldcompressie, Naast elkaar, Boven en onder).
• Is de 3D-Emitter op de projector aangesloten?
• De 3D-Bril kan asynchroon gaan werken als gevolg van de
invloed van tl-verlichting. Schakel de tl-verlichting uit.
• Staat er een andere 3D-Emitter of een televisie die
3D-weergave ondersteunt dicht in de buurt van de 3D-Bril?
De 3D-Bril werkt via ontvangst van de signalen van de
3D-Emitter. Controleer of er geen interferentie is veroorzaakt
door de signalen van andere infraroodsignaalzenders.
• De 3D-Bril stopt tijdelijk wanneer de 3D-Bril geen
infraroodsignaal van de 3D-Emitter kan ontvangen omdat u
bijvoorbeeld uw hoofd wegdraait terwijl u naar 3D-beelden
kijkt. In dit geval kan het gebeuren, zelfs wanneer u uw hoofd
terugdraait, dat u dubbele beelden ziet voordat er weer
3D-weergave is. Dit duidt niet op een defect.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U

  Related Content for Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U