Download Print this page

Felsökning - Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Felsökning
Innan du ber att få 3D-Glasögonen reparerade, kontrollera följande.
Problem
Bilderna är inte 3D. • Har bildinställningarna ändrats till 3D-läge?
SV-10
Lösning
För 3D-läge se projektorns Bruksanvisning.
• Är det något som blockera kommunikationen mellan
3D-Emittern och 3D-Glasögonen? Eller sitter det ett
klistermärke eller motsvarande på avsnittet för infraröd
mottagning på 3D-Glasögonen?
3D-Glasögonen fungerar genom att ta emot signaler från
3D-Emittern. Kontrollera att det inte är något som blockerar
kommunikationen mellan 3D-Emittern och 3D-Glasögonen.
• Är avståndet mellan 3D-Emittern och 3D-Glasögonen för
stort, eller för litet?
Justera placeringen för 3D-Emittern. För ytterligare detaljer
se Bruksanvisningen för 3D-Emittern.
• Är 3D-Emittern inriktad mot avsnittet för infraröd
mottagning på 3D-Glasögonen?
Justera riktningen och placeringen för 3D-Emittern. För
ytterligare detaljer se Bruksanvisningen för 3D-Emittern.
• Är 3D-Glasögonen avstängda?
Tryck på strömbrytaren på 3D-Glasögonen för att slå på
dem.
• Det kan hända att du måste ändra 3D-läget (så som att
ställa in 3D-systemet) på inspelaren/spelaren vid projicering
av 3D-bilder med inspelare/spelare som stöder 3D-bilder.
(För ytterligare detaljer se Bruksanvisningen som medföljer
inspelare/spelaren.)
• Är 3D-läget på projektorn rätt inställd för bilden?
Ange 3D-läget på projektorn (Frame packing, Sida vid sida,
Uppe och nere) med hänsyn till bilden.
• Är 3D-Emittern ansluten på projektorn?
• 3D-Glasögonen tappar synk på grund av lysrörsbelysning.
Stäng av lysrörsbelysningen.
• Finns det någon annan 3D-Emitter eller TV som stöder
3D-bild i närheten av 3D-Glasögonen?
3D-Glasögonen fungerar genom att ta emot signaler från
3D-Emittern. Kontrollera att det inte är några störningar av
signaler från andra infraröda sändare.
• 3D-Glasögonen slutar att fungerar tillfälligt när de inte kan
motta infraröda signaler från 3D-Emittern på grund av att
du vrider bort huvudet medan du tittar på 3D-bilder. Om
detta händer kan det hända att du kommer att se dubbla
bilder även om du vänder huvudet till dess att 3D-bilderna
startar igen. Men detta är inget fel.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U

  Related Content for Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U