Download Print this page

Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U User Manual page 129

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3D-GLASÖGON
MODELL
EY-3DGS-1U
Bruksanvisning
Mitsubishi projektorer som stöder 3D-bilder*
(vad gäller november 2010)
HC9000D/HC9000DW
Projektorer som stöds kan ändras utan förvarning.
* Mitsubishi DLP™ Link projektorer som stöder 3D-bilder är undantagna.
För detaljer om 3D-system se beskrivningarna av 3D i bruksanvisningen som
medföljer projektorn.
Denna Bruksanvisning är viktig för dig.
Läs igenom den innan du använder 3D-Glasögon.
Innehåll
Säkerhetsföreskrifter ...................2
Försiktighetsåtgärder ..................4
Översikt .......................................7
Att öppna fodralet .......................8
Förberedelser ..............................8
Felsökning .................................10
Underhåll ...................................12
Byte av batteri ...........................12
Specifi kationer ...........................13

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U