Download Print this page

Användning Av 3D-Glasögon - Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Användning av 3D-Glasögon
En projektor som stöds och 3D-Emitter krävs för att titta på 3D-bilder med
3D-Glasögon.
Se Bruksanvisningen för projektorn för detaljerade anvisningar.
1. Projicera en 3D-bild på
skärmen.
2. Tryck in strömbrytaren på
3D-Glasögonen under 1 se-
kund för att slå strömmen.
• Indikatorn på 3D-Glasögonen tänds i 2 sekunder.
Efter det kommer indikatorn att släckas även
medan strömmen är på.
3. Ta på dig 3D-Glasögonen.
Betraktningsavstånd för 3D-bilder
• Du rekommenderas att befi nna dig på ett avstånd tre gånger skärmhöjden när du
tittar på 3D-bilder.
• Att titta på bilder närmare än rekommenderat avstånd kan leda till att illamående
eller överansträngning av ögonen.
• Det kan förekomma att 3D-Glasögonen inte fungerar som de ska om de används
för långt bort från skärmen.
• Placera ingenting som kan blockera kommunikationen mellan 3D-Emittern och
3D-Glasögonen.
Efter avslutat tittande
• Slå av strömmen till 3D-Glasögonen.
• Placera 3D-Glasögonen i medföljande fodral och förvara dem på en plats som inte barn
kan komma åt. Var försiktig så att du inte skadar dem eller att det sker någon olycka.
• Undvik att förvara dessa 3D-Glasögon på en plats med hög temperatur och
luftfuktighet.
Viktigt:
• Det kan hända att du måste ändra 3D-läget (så som att ställa in 3D-systemet) på
inspelaren/spelaren vid projicering av 3D-bilder med inspelare/spelare som stöder
3D-bilder. (För ytterligare detaljer se Bruksanvisningen som medföljer inspelare/
spelaren.)
• Varje person ser olika. Om du lider av närsynthet, långsynthet, astigmatism eller
har olika syn mellan vänster och höger ögon, använd korrigeringsglasögon eller
andra metoder för att korrigera din syn innan du sätter på dig 3D-Glasögonen.
• När du börjar titta på 3D-bilder kan det verka som att bilden inte är i synk. Men,
detta är inget fel.
• 3D-Glasögonen slutar att fungerar tillfälligt när de inte kan motta infraröda signaler
från 3D-Emittern på grund av att du vrider bort huvudet medan du tittar på
3D-bilder. Om detta händer kan det hända att du kommer att se dubbla bilder även
om du vänder huvudet till dess att 3D-bilderna startar igen. Men detta är inget fel.
• 3D-Glasögonen stängs av automatiskt 5 minuter efter det att den infraröda
signalen från 3D-Emittern har brutits.
Indikator
Strömbrytare
(ON/STANDBY)
SV-9

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U

  Related Content for Mitsubishi Electric EY-3DGS-1U